Concert
ເຫດການດ້ານວັດທະນະທຳ

20/09/2019
Institut français du Laos
Vientiane
Concert
ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈໍາລາວ, ວຽງຈັນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ວົງແຈສວົງທໍາອິດໃນລາວ "LAOJAZZZANOVA", ນຳທີມໂດຍ ມຶກິຕ້າ ຟຣຸດຕີ້, ມືເບດ ໂຕ້, ມືກີຕ້າ ຕັ້ອມ ແລະ ນັກຮ້ອງນໍາ ນວນ...
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ !
ຮຽນພາສາ

13/09/2019 - 15/12/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ !
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ ! ລາຄາພິເສດສໍາລັບນັກສຶກສາ: 900 000 ກີບຕໍ່ 40ຊົ່ວໂມງ. ເລີ່ມຮຽນແຕ່ດຽວນີ້ຈົນເຖິງເດືອນທັນວາ.
ຮຽນພາສາ
ຮຽນພາສາ

09/09/2019 - 30/09/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ຮຽນພາສາ
ເຂົ້າຮຽນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019, ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ
ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາ
Luang Prabang

09/09/2019 - 30/09/2019
Institut Français – Luang Prabang
Sisavangvatthana Road
ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາ
ເຂົ້າຮຽນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019, ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຮຽນພາສາຝຣັ່ ແລະ ພາສາລາວສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ