ປະກາດຮັບສະໝັກ

ປະກາດຮັບສະໝັກ 30/05/2019 - 05/06/2019 | ຫມົດ​ມື້

“ວັນດົນຕີ ແມ່ນ ການສະແດງດົນຕີ ມວນຊົນ ບໍ່ເປັນການຫາລາຍໄດ້ ແລະ ເປີດກ້ວາງສໍາລັບ ນັກດົນຕີ, ທັງມືໃໝ່ ແລະ ມືອາຊີບ, ເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການຫຼີ້ນດົນຕີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງແນວດົນຕີ. ນັກດົນຕີທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຈະຖືກເຊີນໃຫ້ຮ່ວມສະແດງໂດຍບໍ່ມີຄ່າຕົວ ແລະ ເປັນກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ມີຄ່າເຂົ້າຊົມສໍາລັບທຸກຄົນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ ການປະກາດໃຫ້ມີວັນດົນຕີ ປີ 1982 ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ, ກາຍເປັນ ເຄື່ອງໝາຍຂອງງານດົນຕີສາກົນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນລະດັບຊາດ ໃນຫຼາຍປະເທດ. ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດວັນດົນຕີ ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ຍັງຈັດຂື້ນຢູ່ ຫຼາຍກ່ວາ 120ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ”.

ເພື່ອຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດົນຕີປີນີ້, ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈໍາລາວ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ຈັດເວທີສະແດງ ເປີດກ້ວາງແກ່ທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນ ນັກຮ້ອງ, ນັກດົນຕີ ແລະ ວົງດົນຕີ ທີ່ສົນໃຈຮ່ວມສະແດງ ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2019 (ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 16ມ ຫາ 22ມ ແລະ ທີ່ ຫຼວງພະບາງ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 18ມ ຫາ22ມ ??)

ແບບຟອມລົງທະບຽນ ຕ້ອງຖືກຕື່ມດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົ່ງທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ຊ້າສຸດ ວັນພຸດ ທີ 05/06/209 : 27052019 Formulaire inscription – FdlM-LAO

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang