ຖຽງນາ

ຖຽງນາ 07/02/2020 | 19 h 30 - 21 h 00

ວົງດົນຕີ ຖຽງນາ ປະກອບມີນັກດົນຕີ 5 ທ່ານ, ທີ່ຫຼີ້ນເຄື່ອງດົນຕີ ພື້ນເມືອງ ເຊັ່ນ : ແຄນ, ຊໍ, ພິນ, ປີ່, ກອງຫາງ ແລະ ເບດໄຟຟ້າ. ການເສບດົນຕີພື້ນເມືອງລາວແມ່ນເພີ່ນເສບປະສົມປະສານກັບສຽງດົນທີ່ທັນສະໄໝ, ເພາະຜ່ານການຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ ນຳໃຊ້ສຽງເບດ. ອາຈານ ວິໄຊ ປານຸເດດ ແມ່ນຫົວໜ້າວົງ, ເພີ່ນເປັນອາຈານສອນດົນຕີ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ສີລະປະ ແຫ່ງຊາດ. ວົງຖຽງນາ ກໍ່ໄດ້ເສບຕາມບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ແລະ ຕາມງານແຕ່ງ, ງານດອງ.

ການສະແດງຄອນເສີດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກ ຫຼື ໄດ້ຮູ້ຈັກຄືນກັບເຄື່ອງດົນຕີ ແລະ ສຽງດົນຕີລາວ

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos