ການແຫ່ຂະບວນຊ້າງ

ການແຫ່ຂະບວນຊ້າງ 06/11/2019 - 30/11/2019 | ຫມົດ​ມື້

ສະມາຄົມ “ຊ້າງ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ” ຈະນຳສະເໜີໂດຍເລີ່ມຈາກ ຫົວຂໍ້ “ການແຫ່ຂະບວນຊ້າງ” ຈົນເຖິງ ວັນທີ 30 ພະຈິກ ຢູ່ທີ່ສູນວັດທະນທຳລາວ-ຝຣັ່ງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ແຕ່ກ່ອນເປັນປະເທດລາວລ້ານຊ້າງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນປະເທດລາວມີຊ້າງພຽງແຕ່ 900 ໂຕເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງ ການແຫ່ຂະບວນຊ້າງຖືວ່າເປັນການລວມຕົວກັນໃຫັກາຍເປັນກຸ່ມໜຶ່ງເໝືອນວ່າຍັງມີຊ້າງຫຼາຍໂຕ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່ງລາວ-ຝຣັ່ງທີ່ມີຊ້າງຈຳນວນ 12 ກວ່າໂຕ ໄດ້ຂ້າມໃຈກາງຂອງປະເທດລາວໂດຍໃຊ້ເວລາ 7 ອາທິດ. ງານວາງສະແດງກໍເປັນໜຶ່ງໃນບົດລາຍງານທີ່ສະແດງເຖິງອຸປະກອນຮູບພາບໃຫ້ແກ່ປື້ມທີ່ມີຊື່ວ່າ “ບາດຍ່າງຂອງຕິນຍັກ”.

ງານວາງສະແດງຈະຈັດຂຶ້ນໃນມື້ວັນພຸດ ວັນທີ 06 ພະຈິກ ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ເຊບາຕຽນ ດູຟີໂລ, ຫົວໜ້າ ສະມາຄົມ “ຊ້າງ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ”, ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນການປົກປັກຮັກສາຊ້າງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຍັງເປັນຜູ້ສາຍຮູບເງົາ ໃນຫົວຂໍ້ວ່າ ” ບາດຍ່າງຂອງຕິນຍັກ”

ສະຖານທີ່
Institut Français - Luang Prabang