ນິທານ ແລະ ຕໍານານເລົ່າຂານ ຂອງ ລາວ ພາກ 2

ນິທານ ແລະ ຕໍານານເລົ່າຂານ ຂອງ ລາວ ພາກ 2 24/05/2019 - 25/05/2019 | ຫມົດ​ມື້

ລະຄອນຫຸ່ນອຸປະກອນ, ລະຄອນຫຸ່ນ ແລະ ລະຄອນຫຸ່ນເງົາຈີນ

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈື່ງມັກຟັງນິທານ ມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ? ອາດເປັນເພາະວ່າ ນິທານມີເນື້ອໃນທີ່ງ່າຍ ແລະ ຈົດຈໍາໄດ້ດີ, ພ້ອມມີຮູບພາບທີ່ມີສີສັນ ສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ສ້າງຄວາມບັນເທີງໄດ້ດີ, ແລະ ຍັງຄົງມີພະລັງເໜືອຈິນຕະນາການ. ການສະແດງເທື່ອນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ໂຄງເລື່ອງນິທານ ແລະ ຕໍານານເລົ່າຂານຂອງລາວ ຜ່ານຈາກການເລົ່າປາກຕໍ່ປາກ ສືບທອດກັນມາ ລວມມີ 5 ບົດນິທານ ທີ່ຖືກຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໃຫມ່ໃຫ້ເປັນບົດລະຄອນເວທີ ໂດຍ ຖຽນ ຄໍາວົງສາ. ພວກເຮົາຈະໄດ້ຊົມ ນິທານຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເຂົ້າ (ຫຼື ຕໍານານເຈົ້າຊາຍກົບ) ໃນແບບລະຄອນຫຸ່ນອຸປະກອນ ແລະ ຕໍານານ “ປຸເຍີຍ່າເຍີ” ໃບແບບລະຄອນຫຸ່ນເງົາ. ຕໍານານກ່າວຂານ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຊະຕາກໍາ ຫຼື ພົມລິຂິດຈາກພະເຈົ້າ ແລະ ວິລະບຸລຸດຜູ່ກ້າຫານ ຄືຜູ່ສ້າງໂລກມະນຸດ ຈາກການບອກເລົ່າຂອງບັນພະບຸລຸດ, ໃນສະໄມທີ່ວິທະຍາສາດຍັງບໍ່ສາມາດອະທິບາຍຫຍັງໄດ້ແນ່ນອນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີເລື່ອງ “ສີທົນ ແລະ ມະໂນລາ” ໃບແບບລະຄອນຫຸ່ນ, ທີ່ເປັນນິທານເກົ່າກ່າວເຖິງ ອະນາຈັກມະຫັດສະຈັນທີ່ຫາຍໄປ, ແລະ ເປັນຕໍານານແຫ່ງຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນວັນນະຄະດີລາວ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີນິທານພື້ນບ້ານສອງເລື່ອງ, ນໍາໃຊ້ຕົວລະຄອນຊາວບ້ານ ແລະ ຕົວລະຄອນສັດ ເຊັ່ນ ເລື່ອງ “ຕົ້ນໝາກມ່ວງ ແລະ ແຂ້ນ້ອຍທີ່ຢາກກິນຫົວໃຈລີງ” (ໃນແບບລະຄອນຫຸ່ນ ແລະ ລະຄອນຫຸ່ນເງົາຈີນ) ທີ່ສາມາດສອນໂດຍກົງ, ທີ່ອາດໄດ້ຜົນຫຼາຍກ່ວາການສອນດ້ວຍການອ້າງເຫດຜົນ, ເປັນຍ້ອນການຍົກເຫດຜົນທີ່ງ່າຍແຕ່ໄດ້ຜົນແບບວິເສດ. ເລີ່ມຈາກການກ່າວເລີ່ມດ້ວຍປະໂຫຍກ : ກາລະຄັ້ງນຶ່ງດົນນານມາແລ້ວ, ໃນສະຖານທີ່ໄກແສນໄກ…. ເວົ້າເທົ່ານີ້ ເດັກນ້ອຍກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຈິນຕະນາການເຂົ້າຮ່ວມໃນໂລກທີ່ທຸກສິ່ງລ້ວນເປັນໄປໄດ້.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos