ຮຽນພາສາ : ເປີດເທີມໃໝ່ – ໂປໂມຊັ່ນພິເສດ ສຳລັບວັນຄຣິສມາສ

ຮຽນພາສາ : ເປີດເທີມໃໝ່ - ໂປໂມຊັ່ນພິເສດ ສຳລັບວັນຄຣິສມາສ 14/12/2020 - 31/01/2021 | ຫມົດ​ມື້

ຮຽນພາສາ : ເປີດເທີມໃໝ່

ໂປໂມຊັ່ນພິເສດ ສຳລັບວັນຄຣິສມາສ : ຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນຮຽນທຸກທ່ານທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ກ່ອນວັນຄຣິສມາສ, ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດເຖິງ 10% ໃນການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນກ່ອນວັນທີ 9/01/2021. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການ ເສີມສ້າງທັກສະ ດ້ານພາສາຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ . ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່ : 021 21 57 64 ou accueil@if-laos

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos