ຄອນເສີດ : ວັນດົນຕີ 2019

ຄອນເສີດ : ວັນດົນຕີ 2019 22/06/2019 | 16 h 00 - 23 h 30

ຕັ້ງແຕ່ປີ 1981, ບຸນວັນດົນຕີ ຮວບຮວມເອົານັກດົນຕີໃນທົ່ວໂລກ ຈໍານວນຫຼາຍລ້ານຄົນ. ທີ່ ວຽງຈັນ, ວັນດົນຕີ ແມ່ນ ການນັດພົບປະຈໍາປີ ຂອງ ສີລະປິນລາວ, ຕ່່າງປະເທດ ແລະ ນັກດົນຕີມືໃໝ່. ເນື້ອໃນການສະແດງຈະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ຮ່ວມງານ ໃນປີ 2019 ນີ້ວ່າ ຈະມີວົງໃດແດ່ ທີ່ທ່ານມັກ…

ເຂົ້າຊົມຟຣີ, ເລີ່ມແຕ່ 16 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ມີອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໄວ້ບໍລິການທ່ານ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos