Concert

Concert 06/02/2019 | 19 h 30 - 21 h 00

KWAL (ຊື່ແທ້ : Vincent Loiseau) ເປັນ ນັກດົນຕີ, ນັກຮ້ອງ, ນັກຂຽນ ແລະ ນັກປະພັນ ສັນຊາດຝຣັ່ງ ຕັ້ງແຕ່ 15ປີທີ່ຜ່ານມາ. ແຮງບັນດານໃຈ ແມ່ນ ໂລກ, ດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວຮອບໂລກແບບບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ, ສະສົມປື້ມນຳທາງ ແລະ ເລື່ອງລາວຂອງສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຜ່ານ.

KWAL ສ້າງຜົນງານ 5 ອາລະບໍ້າເປັນພາສາຝຣັ່ງ, 2 ອາລະບໍ້າເປັນພາສາບໍາບາຣາ, 1ອາລະບໍ້າເປັນພາສາອາຫຼັບຄຣາດສິກ, ດ້ວຍແນວເພງອາຄູສຕິກ ຮ່ວມອັດສຽງກັບສີລະປິນ ຈາກ ຫຼາຍເຊື້ອຊາດ, ແລະ ເດີນທາງສະແດງຫຼາຍກ່ວາ 400ຄັ້ງ ທີ່ຝຣັ່ງ ແລະ ທົ່ວໂລກ. KWAL ເປັນທັງນັກສະແດງ, ໄດ້ໃສ່ໃຈສ້າງຫຼາກຫຼາຍຕົວລະຄອນ ໃນເນື້ອເລື່ອງນິທານພື້ນເມືອງ ແລະ ຮ່ວມສະໄໝ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos