ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ

ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ 05/08/2019 - 31/08/2019 | ຫມົດ​ມື້

ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ !
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ – ຮຽນບໍາລຸງພິເສດສໍາລັບລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ສິງຫາ
ເປີດຮັບສະຫມັກຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ່ 11 ກໍລະກົດ 2019.

ສະຖານທີ່
ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ