ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ 05/08/2019 - 31/08/2019 | 0 h 00

ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ
ບໍາລຸງພາສາຝຣັງຊ່ວງພັກແລ້ງ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ສິງຫາ
ເປີດຮັບສະຫມັກຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ່ 11 ກໍລະກົດ 2019.

ສະຖານທີ່
Institut Français - Luang Prabang