ຫລວງພຣະບາງ

lpg-if

ການຮຽນພາສາ

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງທົ່ວໄປ

ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແມ່ນ ສູນກາງທີ່ເປັນບ່ອນອ້າງອີງ ເພື່ອການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຫຼັກສູດທີ່ພວກເຮົານໍາສະເໜີແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຜູ້ຮຽນທຸກເພດໄວ: ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນ ເດັກ, ໄວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນທົ່ວໄປ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ສູນພາສາຝຣັ່ງ ທີ່ ຫຼວງພະບາງ ຈະຈັດ ການຮຽນ-ການສອນ 4 ເທີມ ຕໍ່ປີ ໂດຍໃຊ້ເວລາຮຽນ 20-40 ຊົ່ວ ໂມງຕໍ່ເທີມ. ສ່ວນຫຼາຍການຮຽນ-ການສອນຂອງພວກເຮົາຈະຈັດໃນຕອນແລງໂດຍເລີ່ມແຕ່ 16 h 30 ເປັນຕົ້ນໄປ. ໂດຍເລີ່ມແຕ່ລະດັບ A1 ຮອດ B2 ແລະ ນຳໃຊ້ຕຳລາແບບຮຽນທີ່ໃຊ້ສອນພາສາຝຣັ່ງໂດຍສະເພາະ.

ການຮຽນກຽມເສັງ DELF

ນອກຈາກນີ້, ທາງສູນຂອງພວກເຮົາ ຍັງເປີດສອນເພື່ອກຽມເສັງ ໃບປະກາດ DELF ທີ່ຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ ໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ ຂອງຝຣັ່ງ ທີ່ ປະກອບມີ 4 ລະດັບ ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງ CECR (Le Cadre européen de référence pour les langues) ເຊິ່ງໃບປະກາດດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຢັ້ງຢືນລະດັບພາສາຝຣັ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ສຶກສາຕໍ່ ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ. ດັ່ງທີ່ຮັບຊາບ, ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງແຫ່ງດຽວ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ອະນຸຍາດ ຈາກ ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ເພື່ອຈັດການສອບເສັງ ເອົາໃບປະກາດ DELF ຢູ່ ສປປລາວ.

ຮຽນພາສາລາວ

ຈະຈັດມີ 4 ເທີມຕໍ່ປີ ສຳລັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນພາສາລາວໂດຍໃຊ້ເວລາ 20 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເທີມ ເຊິ່ງປະກອບມີສອງຮູບແບບການເຝິກອົບຮົມຄື:

  • ລະດັບເລີ້ມຕົ້ນ: ເລີ່ມຮຽນຕົວອັກສອນລາວ ແລະ ການທັກທາຍສະບາຍດີ ຕາມຊີວິດປະຈຳວັນ ທີ່ເຄີຍໃຊ້ ໂດຍສົນທະນາປາກຕໍ່ປາກ.
  • ລະດັບປານກາງ: ສົນທະນາປາກຕໍ່ປາກ, ຮຽນອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວ.

ສຳລັບຄູສອນແມ່ນຄູຄົນລາວທີ່ມີປະສົບການສອນພາສາຝຣັ່ງມາຫຼາຍປີ.

ຮຽນສາຍວິຊາການສະເພາະ ແລະ ຮຽນພິເສດ

ສູນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດ ການຮຽນ-ການສອນພາສາຝຣັ່ງ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສ່ອດຄ່ອງກັບຄູ-ອາຈານ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກຊອກຮູ້ທາງດ້ານພາສາທີ່ເນັ້ນໃສ່ ການເຮັດວຽກເຮືອນພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ.

ທ້າຍນີ້, ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາມາດຈັດຊົ່ວໂມງສອນພິເສດ ແລະ ອອກແບບການສອນຕາມລະດັບ (ເນື້ອໃນການສອນ) ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສະດວກ ຂອງທ່ານ.

ດາວໂຫຼດແຜ່ນພັບຂໍ້ມູນທີ່ຊີ້ແຈງລາຍລະອຽດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້

ຄ່າຮຽນ

ວັດທະນະທຳ

ກິດຈະກຳຕ່າງໆທາງດ້ານວັດທະນະທຳ

ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈໍາລາວ ມີໜ້າທີ່ ຮັບປະກັນ ການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທໍາ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ.ຝຣັ່ງ. ຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈໍາລາວ ກໍ່ຄື ສູນວັດທະນະທຳລາວ-ຝຣັ່ງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຈັດກິດຈະກໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ງານວາງສະແດງຮູບແຕ້ມ-ຮູບພາບ ທີ່ເປັນຜົນງານຂອງບັນດາສີລະປິນທ້ອງຖິ່ນ. ບັນດາກິດຈະກໍາດ້ານວັດທະນະທໍາ ເຊັ່ນ: ຄອນເສີດ, ການສະແດງ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການຈັດງານປະຈໍາປີ ເຊິ່ງມີງານປະຈໍາປີ ເຊັ່ນ: ບຸນວັນຝຣັ່ງໂກໂຟນີ ແລະ ບຸນດົນຕີ.

ການສາຍຮູບເງົາ

ການສາຍຮູບເງົາສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຖືກຈັດສາຍ ເດືອນລະຄັ້ງ, ກຳນົດໃສ່ ວັນພຸດ ຕອນບ່າຍ ເວລາ 16ໂມງ30 ຫຼື ວັນເສົາຕອນເຊົ້າ ເວລາ 10ໂມງ (ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ເສຍຄ່າເຂົ້າຊົມ 10 000ກີບ/ຄັ້ງ/ຄົນ ແລະ ເຂົ້າຊົມຟຣີສຳລັບນັກຮຽນຂອງສູນ). ໃນຍາມລະດູແລ້ງ, ມີກິດຈະກໍາສາຍຮູບເງົາກາງແຈ້ງແບບ Apéro ເດືອນລະຄັ້ງ, ວັນສຸກຕອນແລງ.

ປື້ມ ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆ

ຢູ່ໃນຫໍສະໝຸດມີ ປື້ມຕ່າງໆ ປະມານ 500ຫົວ ທີ່ເໝາະແກ່ການອ່ານສຳລັບທຸກເພດທຸກໄວ. ທ່ານສາມາດມາອ່ານຢູ່ຫ້ອງສະໝຸດ ຫຼື ຢືມໄດ້ ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້. ມີວາລະສານໃຫ້ອ່ານ ຢູ່ໃນຫໍສະໝຸດ ຖືກຈັດວາງໄວ້ໃກ້ກັບຝ່າຍຕ້ອນຮັບ

ທ່ານສາມາດ ເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາ ໃນ ຫ້ອງສະໝຸດອອນລາຍCULTURETHEQUEຂອງເຄືອຂ່າຍວັດທະນະທໍາຝຣັ່ງ ໄດ້ທຸກບ່ອນທຸກເວລາ ໂດຍການລົງທະບຽນສ້າງບັນຊີຂອງທ່ານເອງ ນໍາໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ ຄອມພິວເຕີ້, ແທັບເລັດ ແລະ ສະມາທໂຟນ ແລະ ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາເພື່ອເລືອກ ປື້ມ, ໜັງສືພິມອອນລາຍ, ເພງ, ຄອນເສີດອອນລາຍ, ສາລະຄະດີ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານອື່ນໆ


ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາຝຣັ່ງລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ
ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາຝຣັ່ງລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ
ຮຽນພາສາຝຣັ່ງລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ເລີ່ມຮຽນ ວັນທີ 08 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 11 ເມສາ ປີ 2020 ຕອນເຊົ້າ ວັນເສົາ: ເວລາ 9 ໂມງ ຫາ 11 ໂມງ ເປີດລົງທະບຽນຕັ້ງແຕ່ມີຶ້ນີ້ຈົນເຖິງ ວັນທີ 06 ກຸມພາ. ມາຮຽນພາຝຣັ່ງ ທີ່...