ໂຊກດີປີໃໝ່

ໂຊກດີປີໃໝ່ 24/03/2020 - 26/04/2020 | ຫມົດ​ມື້

N’oubliez pas que nous gardons le lien avec vous sur Facebook. Nous avons créé une page “je pratique mon français” et vous avons invité à “culturecheznous” ainsi que Culturethèque


ຢ່າລືມວ່າພວກເຮົາຍັງຮັກສາການຕິດຕໍ່ກັບທ່ານໃນເຟສບຸກ. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງກຸ່ມທີ່ມີຊື່ວ່າ “je pratique mon français/ຂ້ອຍຝຶກລະດັບພາສາຝຣັ່ງຂອງຂ້ອຍ” ແລະ ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານໄປສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໄດ້, ເພື່ອຝຶກຮຽນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ “Culturecheznous” ແລະ “Culturethèque”

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang