ຮຽນພາສາ

delfຢາກຮຽນ ພາສາຝຣັ່ງ ບໍ່ ? ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ !
ຕັ້ງແຕ່ ປີ 1994, ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ເປັນ ສູນກາງການສອນ ພາສາຝຣັ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ.

  • ຮູບແບບການສິດສອນພາສາ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ
  • ຫຼັກສູດຄຸນະພາບ ໃນ ສະຖາບັນ ທາງການ
  • ສູນສອບເສັງ ພາສາຝຣັ່ງ ແຫ່ງດຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ປະເທດຝຣັ່ງ
  • ທີມງານຜູ່ສິດສອນ ທີ່ມີປະສົບການ

ການສະເໜີຫຼັກສູດການຮຽນພາສາ

ເຖິງຈະມີ ລະດັບພາສາໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ໃນຂັ້ນດີແລ້ວ ກໍ່ຕາມ, ທາງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ມີ ຫຼັກສູດຮຽນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສະດວກຂອງຜູ່ຮຽນ. ເປັນຫຼັກສູດ ທີ່ ເໝາະສົມ ສຳລັບ ທັງ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ່ໃຫຍ່, ນັກສຶກສາ ຫຼື ຜູ່ທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ. ນອກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີ ການສອນພາສາລາວ ແລະ ການສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດເຊັ່ນດຽວກັນ ປື້ມນ້ອຢ ຮຽນພາສາ

 

 


ຄອສຮຽນສົນທະນາພາສາຝຣັ່ງ
ຄອສຮຽນສົນທະນາພາສາຝຣັ່ງ ເຈົ້າເວົ້າພາສາຝຣັ່ງບໍ ? ມາຝຶກແອບເວົ້ານຳກັນກັບຜູ້ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງຄົນອື່ນໆ, ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີຜູນຳພາທີ່ຫ້າວຫັນ ເກັ່ງ ກ້າ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເລີ່ມຄອດຮຽນສົນທະນາພາສາຝຣັ່ງຄັ້ງ ທຳອິດໃນວັນພຸດທີ 13 ມັງກອນ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: 021 21 57 64 ຫຼື accueil@if-laos.org

ສອນພາສາອັງກິດ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ : ເປີດເທີມໃໝ່
ພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກນ້ອຍ 6ປີຂື້ນໄປ ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 9ມັງກອນ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: 021 21 57 64 ຫຼື accueil@if-laos.org

ຮຽນພາສາ - ເປີດເທີມໃໝ່
[ຮຽນພາສາ - ເປີດເທີມໃໝ່] ພາສາຝຣັ່ງ,ລາວ,ອັງກິດ ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 9 ມັງກອນ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: 021 21 57 64 ou accueil@if-laos

ຮຽນພາສາ : ເປີດເທີມໃໝ່ - ໂປໂມຊັ່ນພິເສດ ສຳລັບວັນຄຣິສມາສ
ຮຽນພາສາ : ເປີດເທີມໃໝ່ ໂປໂມຊັ່ນພິເສດ ສຳລັບວັນຄຣິສມາສ : ຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນຮຽນທຸກທ່ານທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ກ່ອນວັນຄຣິສມາສ, ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດເຖິງ 10% ໃນການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນກ່ອນວັນທີ 9/01/2021. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການ ເສີມສ້າງທັກສະ ດ້ານພາສາຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ . ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່ : 021 21...

ຮຽນພາສາອັງກິດ : ເປີດເທີມໃໝ່
ພາສາອັງກິດ ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 9ມັງກອນ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: 021 21 57 64 ຫຼື accueil@if-laos.org