ຮຽນພາສາ

delfຢາກຮຽນ ພາສາຝຣັ່ງ ບໍ່ ? ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ !
ຕັ້ງແຕ່ ປີ 1994, ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ເປັນ ສູນກາງການສອນ ພາສາຝຣັ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ.

  • ຮູບແບບການສິດສອນພາສາ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ
  • ຫຼັກສູດຄຸນະພາບ ໃນ ສະຖາບັນ ທາງການ
  • ສູນສອບເສັງ ພາສາຝຣັ່ງ ແຫ່ງດຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ປະເທດຝຣັ່ງ
  • ທີມງານຜູ່ສິດສອນ ທີ່ມີປະສົບການ

ການສະເໜີຫຼັກສູດການຮຽນພາສາ

ເຖິງຈະມີ ລະດັບພາສາໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ໃນຂັ້ນດີແລ້ວ ກໍ່ຕາມ, ທາງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ມີ ຫຼັກສູດຮຽນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສະດວກຂອງຜູ່ຮຽນ. ເປັນຫຼັກສູດ ທີ່ ເໝາະສົມ ສຳລັບ ທັງ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ່ໃຫຍ່, ນັກສຶກສາ ຫຼື ຜູ່ທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ. ນອກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີ ການສອນພາສາລາວ ແລະ ການສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດເຊັ່ນດຽວກັນ ປື້ມນ້ອຢ ຮຽນພາສາ

 

 


ການປະກາດ IFL
ສະບາຍດີ ໝູ່ເພື່ອນ ທີ່ຮັກແພງຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງທຸກທ່ານ, ຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາ ຂອງລັດຖະບານລາວທີ່ໃຫ້ໂຈະ ການຮຽນ-ການສອນໃນສະຖານການສຶກສາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລາວ, ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳ ລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ຂໍແຈ້ງການໂຈະ ການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວເຊັ່ນກັນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກຕອນເຊົ້າ ທີ 20/03/2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄລຍະການສອບເສັງ DELF ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ແລະ 25 ມີນາແມ່ນຖືກຍົກເລີກ,...

ທາງສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ຂໍແຈ້ງການປິດຊົ່ວຄາວ
ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ Covid 19, ທາງສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ຂໍແຈ້ງການປິດຊົ່ວຄາວ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 25 ມີນາເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງໃໝ່ອອກມາ. ສຳລັບທຸກຄຳຖາມແມ່ນໃຫ້ສົ່ງອີເມວມາຫາທາງທີ່ຢູ່ນີ້   info@if-laos.org