concert

concert 08/11/2019 | 19 h 00 - 20 h 30

Foéແມ່ນສິນລະປິນທີ່ສົມບູນແບບ. ເປັນນັກຮ້ອງໄວໜຸ່ມ,
ຜູ້ສືບທອດຂອງນັກຮ້ອງທີ່ມີຊື່ສຽງ
ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຊົມໃຊ້ພາສາຝຣັ໋່ງ, ລາວຂຽນ, ແຕ່ງເພງ ແລະ
ຮ້ອງເພງທີ່ບໍ່ມີການເວລາ,ຖືກສະແດງອອກໂດຍການຫຼິ້ນເປຍໂນຮ່ວມສະໄໝ,
ມີນໍ້າສຽງໂດດເດັ່ນເປັນເອກະລັກເຊິ່່ງຄັ້ງນີ້ເປັນການທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງສິນລະປິນໜຸ່ມ

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang