ງານວັນດົນຕີ ປະຈຳປີ 2021 – ທາງອອນລາຍ

ງານວັນດົນຕີ ປະຈຳປີ 2021 - ທາງອອນລາຍ 01/06/2021 - 30/06/2021 | ຫມົດ​ມື້

ທ່ານເປັນນັກສີລະປີນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວບໍ່ ແລະ ທ່ານຫຼີ້ນເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວເປັນວົງ ຫຼື ຫຼິ້ນດ່ຽວບໍ່ ? ທ່ານສາມາດເຮັດສິ່ງທ້າທາຍ ຄືການນຳເອົາເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວເຂົ້າມາປະ ສານໃນເພງຂອງທ່ານ!

ສົ່ງວີດີໂອການສະແດງສົດຂອງທ່ານມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ fetedelamusique@if-laos.org ກ່ອນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ມາບັນທຶກວີດີໂອແບບມືອາຊີບທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວີດີໂອທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ມາຖ່າຍທຳທີ່ສະຖາບັນຝຣັັ່ງຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອໄດ້ຮັບການສະແດງຄອນເສີດໃຫ້ກັບສະຖາບັນຝຣັ່ງ!

ໃບສະໝັກ: ກົດດາວໂຫຼດ

#IFL2021 #Restonsconnectés #fêtedelamusique #concert #vivrelescultures

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos