ຄອສຮຽນສົນທະນາພາສາຝຣັ່ງ

ຄອສຮຽນສົນທະນາພາສາຝຣັ່ງ 02/02/2021 - 23/02/2021 | 17 h 30 - 18 h 30

ຄອສຮຽນສົນທະນາພາສາຝຣັ່ງ

ເຈົ້າເວົ້າພາສາຝຣັ່ງບໍ ? ມາຝຶກແອບເວົ້ານຳກັນກັບຜູ້ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງຄົນອື່ນໆ, ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີຜູນຳພາທີ່ຫ້າວຫັນ ເກັ່ງກ້າ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເລີ່ມຄອດຮຽນສົນທະນາພາສາຝຣັ່ງຄັ້ງ ທຳອິດໃນວັນຄານ ທີ 2 ກຸມພາ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ !

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: 021 21 57 64 ຫຼື accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos