ຮຽນພາສາ

delfຢາກຮຽນ ພາສາຝຣັ່ງ ບໍ່ ? ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ !
ຕັ້ງແຕ່ ປີ 1994, ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ເປັນ ສູນກາງການສອນ ພາສາຝຣັ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ.

  • ຮູບແບບການສິດສອນພາສາ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ
  • ຫຼັກສູດຄຸນະພາບ ໃນ ສະຖາບັນ ທາງການ
  • ສູນສອບເສັງ ພາສາຝຣັ່ງ ແຫ່ງດຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ປະເທດຝຣັ່ງ
  • ທີມງານຜູ່ສິດສອນ ທີ່ມີປະສົບການ

ການສະເໜີຫຼັກສູດການຮຽນພາສາ

ເຖິງຈະມີ ລະດັບພາສາໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ໃນຂັ້ນດີແລ້ວ ກໍ່ຕາມ, ທາງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ມີ ຫຼັກສູດຮຽນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສະດວກຂອງຜູ່ຮຽນ. ເປັນຫຼັກສູດ ທີ່ ເໝາະສົມ ສຳລັບ ທັງ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ່ໃຫຍ່, ນັກສຶກສາ ຫຼື ຜູ່ທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ. ນອກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີ ການສອນພາສາລາວ ແລະ ການສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດເຊັ່ນດຽວກັນ ປື້ມນ້ອຢ ຮຽນພາສາ

 


ລາຄາຮຽນປະຈຳປີ 2019 ສຳລັບຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ

ນັກສຶກສາ, ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານລັດຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50%
ສຳລັບຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນຮຽນ 2 ພາສາລາຄາປົກກະຕິ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50% ໃນການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ
ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ  
ລາຄາຫຼຸດ

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ລະດັບ A1 – A2 ທີ່ ວຽງຈັນ
1 280 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

640 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ


ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ລະດັບ B1 – B2 ທີ່ ວຽງຈັນ
1 360 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

680 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ


ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ລະດັບ C1 ທີ່ ວຽງຈັນ
1 440 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

720 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ


ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ລະດັບ A1, A2, B1, B2, C1 ທີ່ ຫຼວງພະບາງ
1 200 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

600 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

ຮຽນພາສາອັງກິດ    

ຮຽນພາສາອັງກິດ – ທີ່ ວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ
1 800 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

900 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

ຮຽນພາສາລາວ    

ຮຽນພາສາລາວ – ທີ່ ວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ
800 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 20 ຊົ່ວໂມງ

 
  2 000 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 50 ຊົ່ວໂມງ

 


ຮຽນພາສາ
ຮຽນພາສາ

04/09/2019 - 20/12/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ຮຽນພາສາ
ເທີມຮຽນທ້າຍເດືອນຕຸລາ ຫາກາງເດືອນທັນວາ 2019 ພາສາອັງກິດ ແລະ ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ !
ຮຽນພາສາ

13/09/2019 - 15/12/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ !
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາອັງກິດເຊັ່ນກັນ ! ລາຄາພິເສດສໍາລັບນັກສຶກສາ: 900 000 ກີບຕໍ່ 40ຊົ່ວໂມງ. ເລີ່ມຮຽນແຕ່ດຽວນີ້ຈົນເຖິງເດືອນທັນວາ.