ຮຽນພາສາ

delfຢາກຮຽນ ພາສາຝຣັ່ງ ບໍ່ ? ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ !
ຕັ້ງແຕ່ ປີ 1994, ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ເປັນ ສູນກາງການສອນ ພາສາຝຣັ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ.

  • ຮູບແບບການສິດສອນພາສາ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ
  • ຫຼັກສູດຄຸນະພາບ ໃນ ສະຖາບັນ ທາງການ
  • ສູນສອບເສັງ ພາສາຝຣັ່ງ ແຫ່ງດຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ປະເທດຝຣັ່ງ
  • ທີມງານຜູ່ສິດສອນ ທີ່ມີປະສົບການ

ການສະເໜີຫຼັກສູດການຮຽນພາສາ

ເຖິງຈະມີ ລະດັບພາສາໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ໃນຂັ້ນດີແລ້ວ ກໍ່ຕາມ, ທາງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ມີ ຫຼັກສູດຮຽນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສະດວກຂອງຜູ່ຮຽນ. ເປັນຫຼັກສູດ ທີ່ ເໝາະສົມ ສຳລັບ ທັງ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ່ໃຫຍ່, ນັກສຶກສາ ຫຼື ຜູ່ທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ. ນອກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີ ການສອນພາສາລາວ ແລະ ການສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດເຊັ່ນດຽວກັນ ປື້ມນ້ອຢ ຮຽນພາສາ

 


ລາຄາຮຽນປະຈຳປີ 2019 ສຳລັບຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ

ນັກສຶກສາ, ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານລັດຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50%
ສຳລັບຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນຮຽນ 2 ພາສາລາຄາປົກກະຕິ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50% ໃນການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ
ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ  
ລາຄາຫຼຸດ

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ລະດັບ A1 – A2 ທີ່ ວຽງຈັນ
1 280 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

640 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ


ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ລະດັບ B1 – B2 ທີ່ ວຽງຈັນ
1 360 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

680 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ


ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ລະດັບ C1 ທີ່ ວຽງຈັນ
1 440 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

720 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ


ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ລະດັບ A1, A2, B1, B2, C1 ທີ່ ຫຼວງພະບາງ
1 200 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

600 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

ຮຽນພາສາອັງກິດ    

ຮຽນພາສາອັງກິດ – ທີ່ ວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ
1 800 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

900 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງ

ຮຽນພາສາລາວ    

ຮຽນພາສາລາວ – ທີ່ ວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ
800 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 20 ຊົ່ວໂມງ

 
  2 000 000 LAK

ເທີມໜຶ່ງ 50 ຊົ່ວໂມງ

 


Cours intégration LFIV 2019
ຮຽນພາສາ

01/08/2019 - 31/08/2019
Institut français du Laos
Vientiane
Cours intégration LFIV 2019
ຕອນນີ້ລູກຂອງທ່ານກໍາລັງກຽມຈະເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດ ຝຣັ່ງທີ່ວຽງຈັນແມ່ນບໍ່. ສະຖາບັນຝຣັ່ງນໍາສະເໜີການເຂົ້າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນ (ເດືອນສິງຫາ 2019).
ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ
ຮຽນພາສາ

01/08/2019 - 31/08/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ
ຮຽນບໍາລຸງຕາມວິຊາທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ດັ່ງນີ້: ຮຽນໄວຍະກອນ, ຮຽນເວົ້າພາສາຝຣັ່ງ, ຮຽນຂຽນພາສາຝຣັ່ງ, 10 ຊົ່ວໂມງ/1ອາທິດ
ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ
Luang Prabang

05/08/2019 - 23/08/2019
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang
Luang Prabang
ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານໄດ້ຮຽນ ຫຼື ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງໄດ້ບໍ່? ທ່ານເຮັດວຽກ ຫຼື ຢາກເຮັດວຽກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ ? ທ່ານກຳລັງຊອກຫາບ່ອນຮຽນພິເສດສຳລັບວຽກງານນີ້ຢູ່ບໍ່ ? ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງພິເສດເພື່ອອາຊີບທີ່ປະເທດລາວ.
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ LFIV
ຮຽນພາສາ

05/08/2019 - 23/08/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ LFIV
ພິເສດສໍາລັບຫຼັກສູດໂຮງຮຽນຝຣັ່ງ ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ ພ້ອມກັບກິດຈະກໍາອານິເມຊັ້ນທີ່ມ່ວນຊື່ນ (ອາຍຸ 7ປີ ຂຶ້ນໄປ) ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ຫາ 9 ສິງຫາ 2019, 12 ຫາ 16...
ຮຽນພາສາ
ຮຽນພາສາ

09/09/2019 - 30/09/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ຮຽນພາສາ
ເຂົ້າຮຽນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019, ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ