ການວາງສະແດງ

ການວາງສະແດງ 13/12/2019 - 04/01/2020 | ຫມົດ​ມື້

ແຕ່ກ່ອນລາວໄດ້ຝຶກຝົນເປັນຊ່າງຖ່າຍພາບຂາວດຳ,
ລາວແມ່ນນັກສີລະປິນຝຣັ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ຍັງ
ຮັກສາວິຖີການແຕ້ມຮູບແບບຍຸກເກົ່າມາປະສົມປະສານກັບແບບໃໝ່.
ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ລາວກໍ່ເປັນທັງນັກແຕ້ມຮູບ ແລະ ຊ່າງແກະສະຫຼັກຄຽງຄູ່ກັນ
ຢູ່ໃນເມືອງອາວີຍົງທາງພາກໃຕ້ຂອງຝຣັ່ງ.
ລາວກໍ່ລັງເລໃຈທີ່ເດີນທາງໃນສາຍນີ້, ລາວຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍ
ແລະ ດ້ວຍພອນສະຫວັນທີ່ສະແດງອອກມາ,
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລາວກໍ່ເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງໃນໃຈໄດ້ ແລະ
ສຸດທ້າຍລາວກໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນງານຮູບແຕ້ມ, ຜົນງານແກະສະຫຼັກ ທີ່ງົດງາມ,
ໜ້າອັດສະຈັນຄືກັບມະຊາດໃຫ້ເຮົາມາ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos