Manu Chao

Manu Chao 22/03/2020 | 19 h 00 - 21 h 00

ເລີ່ມເປີດຂາຍປີ້ເຂົ້າຊົມ ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ເລີ່ມແຕ່ທີ 4/02/2020 ເປັນຕົ້ນໄປ, ແຕ່ວັນຄານ ຫາ ວັນ ສຸກ, ແຕ່ 9ມ ຫາ 17ມ30, ວັນເສົາ ແຕ່ເວລາ 9ມ ຫາ 16ມ (ປິດວົນຈັນ). ລາຄາ : 80.000 ກີບຕໍ່ປີ້. ສຳລັບນັກສຶກສາ (ໃຫ້ແຈ້ງບັດນັກສຶກສາແລ້ວຈະໄດ້ຊື້ໃນລາຄາສ່ວນຫຼຸດ): 50.000 ກີບ/ປີ້. ປີ້ມີຈຳນວນຈຳກັດ. ບໍ່ສາມາດຈອງປີ້ທາງໂທລະສັບ ຫຼື ອີເມວ.

 

ສະຖານທີ່
Cirque National