ເທີມ ເດືອນເມສາ

ເທີມ ເດືອນເມສາ 06/05/2019 - 20/07/2019 | ຫມົດ​ມື້

ເປີດຮັບສະໝັກຮຽນເທີມໃຫມ່ສຳລັບ ພາສາຝຣັ່ງ ພາສາອັງກິດ ພາສາລາວ ເດືອນ ເມສາ-ກໍລະກົດ 2019 ແລ້ວ.

ມື້ເຂົ້າຮຽນແມ່ນເລີ່ມວັນທີ 27 ເມສາ 2019.

 

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos