ເທີມ ເດືອນເມສາ
ຮຽນພາສາ

06/05/2019 - 20/07/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ເທີມ ເດືອນເມສາ
ເປີດຮັບສະໝັກຮຽນເທີມໃຫມ່ສຳລັບ ພາສາຝຣັ່ງ ພາສາອັງກິດ ພາສາລາວ ເດືອນ ເມສາ-ກໍລະກົດ 2019 ແລ້ວ. ມື້ເຂົ້າຮຽນແມ່ນເລີ່ມວັນທີ 27 ເມສາ 2019.  
Cours intégration LFIV 2019
ຮຽນພາສາ

01/08/2019 - 31/08/2019
Institut français du Laos
Vientiane
Cours intégration LFIV 2019
ຕອນນີ້ລູກຂອງທ່ານກໍາລັງກຽມຈະເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດຝຣັ່ງທີ່ວຽງຈັນແມ່ນບໍ່. ສະຖາບັນຝຣັ່ງນໍາສະເໜີການເຂົ້າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນ (ເດືອນສິງຫາ 2019).
ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ
ຮຽນພາສາ

01/08/2019 - 31/08/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ
ຮຽນບໍາລຸງຕາມວິຊາທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ດັ່ງນີ້: ຮຽນໄວຍະກອນ, ຮຽນເວົ້າພາສາຝຣັ່ງ, ຮຽນຂຽນພາສາຝຣັ່ງ, 10 ຊົ່ວໂມງ/1ອາທິດ
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ LFIV
ຮຽນພາສາ

05/08/2019 - 23/08/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ຮຽນບໍາລຸງຊ່ວງພັກແລ້ງ LFIV
ພິເສດສໍາລັບຫຼັກສູດໂຮງຮຽນຝຣັ່ງ ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ ພ້ອມກັບກິດຈະກໍາອານິເມຊັ້ນທີ່ມ່ວນຊື່ນ (ອາຍຸ 7ປີ ຂຶ້ນໄປ) ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ຫາ 9 ສິງຫາ 2019, 12 ຫາ 16...