ເຫດການດ້ານວັດທະນະທຳ- 01/10/2017 - 31/12/2017 - ເມສາ ເດືອນຕຸລາ - ມິຖຸນ 2017
Loading Map....

ລາຄາ : 10 000 LAK - ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າເຂົ້າຊົມ ສຳລັບນັກສຶກສາ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ----------------------------- // 05.04.20175h -15h - Ma...
ຮຽນພາສາ- 14/08/2017 - 15/12/2017 - ເທີມ ເດືອນກັນຍາ
Loading Map....
ເທີມ ເດືອນກັນຍາ
ການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ, ການຮຽນພາສາອັງກິດ, ການຮຽນພາສາລາວ  
ເຫດການດ້ານວັດທະນະທຳ- 26/06/2017 - 30/09/2017 - ຮູບເງົາ ກໍລະກົດ – ກັນຍາ 2017
Loading Map....
ຮູບເງົາ ກໍລະກົດ – ກັນຍາ 2017
ລາຄາ : 10 000 LAK – ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າເຂົ້າຊົມ ສຳລັບນັກສຶກສາ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ——————————————- 05/07/17 - 14h30 : Aya...