ທາງສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ຂໍແຈ້ງການປິດຊົ່ວຄາວ
ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ Covid 19, ທາງສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ຂໍແຈ້ງການປິດຊົ່ວຄາວ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 25 ມີນາເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງໃໝ່ອອກມາ. ສຳລັບທຸກຄຳຖາມແມ່ນໃຫ້ສົ່ງອີເມວມາຫາທາງທີ່ຢູ່ນີ້   info@if-laos.org

ການປະກາດ IFL
ສະບາຍດີ ໝູ່ເພື່ອນ ທີ່ຮັກແພງຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງທຸກທ່ານ, ຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາ ຂອງລັດຖະບານລາວທີ່ໃຫ້ໂຈະ ການຮຽນ-ການສອນໃນສະຖານການສຶກສາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລາວ, ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳ ລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ຂໍແຈ້ງການໂຈະ ການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວເຊັ່ນກັນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກຕອນເຊົ້າ ທີ 20/03/2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄລຍະການສອບເສັງ DELF ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ແລະ 25 ມີນາແມ່ນຖືກຍົກເລີກ,...

ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາຝຣັ່ງລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ
ຮຽນພາສາຝຣັ່ງລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ເລີ່ມຮຽນ ວັນທີ 08 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 11 ເມສາ ປີ 2020 ຕອນເຊົ້າ ວັນເສົາ: ເວລາ 9 ໂມງ ຫາ 11 ໂມງ ເປີດລົງທະບຽນຕັ້ງແຕ່ມີຶ້ນີ້ຈົນເຖິງ ວັນທີ 06 ກຸມພາ. ມາຮຽນພາຝຣັ່ງ ທີ່...