ງານເທດສະການດົນຕີແຈສສາກົນວຽງຈັນ
ເຫດການດ້ານວັດທະນະທຳ

03/05/2019
Cirque National
Vientiane
ງານເທດສະການດົນຕີແຈສສາກົນວຽງຈັນ
ສີລະປິນແຈສ, ຝຣັ່ງ – Peemai (ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2019) ຜົນງານດົນຕີຂອງ Peemai ແມ່ນອີງໃສ່ດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຈາກມຽນມາເຖິງອິນໂດເນເຊຍ. ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈດັ່ງກ່າວ, ສີລະປິນທັງສີ່ ເລືອກສ້າງດົນຕີຄືນໃໝ່...