ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງຜູ້ຈັດການທີ່ຫລວງພະບາງ, ພະນັກງານມີຫນ້າທີ່ດັ່ງນີ້: ການບຳລຸງຮັກສາອາຄານ : ຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດພື້ນ, ເຄື່ອງເຟີ່ນີ່ເຈີ່, ຫ້ອງນ້ຳ, ລ້າງຈອກ, ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້້ອ ;ການຮັກສາພື້ນທີ່ສີຂຽວ : ກວດເດີ່່ນເປັນປະຈຳ ແລະ ຫົດນ້ຳຕົ້ນໄມ້ ;ຮັບຕຸກນ້ຳດື່ມ ; ເປີດສະຖາບັນໃນຕອນເຊົ້າ ;ປີດສະຖາບັນໃນຕອນຄ່ຳ. ຕຳແໜ່ງງານ

ເປີດປະມູນ ອາຮ້ານອາຫານ
ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ກຳລັງຊອກຫາບໍລິສັດອາຫານເພື່ອບໍລິຫານຮ້ານອາຫານ. ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ຖະໜົນ ລ່ານຊ້າງ, ບ້ານຫາດສະດີໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຮ້ານອາຫານແມ່ນມີເນື້ອທີ່ ກ້ວາງ 88 ຕາແມັດ ພ້ອມເຮືອນຄົວຄົບຊຸດທີ່ສາມາດບັນຈຸລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 50 ຄົນພ້ອມກັນ. ຮ້ານອາຫານຈະຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການອາຫານ (ອາຫານຝຣັ່ງ ແລະ ອາຫານລາວ) ແລະ ປະເພດເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ, ເປີດບໍລິການໃນຊ່ວງເວລາຕ້ອນຮັບຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແລະ ໃນເວລາມີງານຕ່າງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນແລງ ແລະ/ຫຼື...

ປິດການສົ່ງເງີນຄືນຄ່າປີ້ເຂົ້າຊົມຄອນເສີດ Manu Chao.
ປິດການສົ່ງເງີນຄືນຄ່າປີ້ເຂົ້າຊົມຄອນເສີດ Manu Chao. ສຳລັບບັນດາສະຖານະການພິເສດ (ຄົນທີ່ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກປະເທດລາວໃນຊ່ວງກັກໂຕ) ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ໄດ້ຖືກໄຕ່ຕອງເພື່ອຈະສົ່ງເງີນໃຫ້ຄືນເປັນກໍລະນີພິເສດ. ໃນກໍລະນີີນີ້ ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍມາໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເພື່ອອະທິບາຍເຫດຜົນໃຫ້ຝ່າຍບໍລິຫານຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງຕາມທີ່ຢູ່ອີເມວຕໍ່ໄປນີ້: "remboursement@if-laos.org", ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຈະໄດ້ຖືກສຶກສາເບິ່ງເຫດຜົນທີ່ທ່ານໄດ້ສົ່ງໃຫ້. ຫຼັງຈາກວັນທີ 30 ເດືອນກັນຍາປີ 2020 ບໍ່ວ່າຈະເປັນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຈະບໍ່ ສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາເງີນຄືນໄດ້. ຂອບໃຈທີ່ເຂົ້າໃຈນຳກັນ.

ເທີມ ເດືອນເມສາ
ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດສອນພາສາ ທຸກລະດັບ ແລະ ທຸກໄວ (ຫ້ອງຮຽນເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ, ຜູ້ໃຫຍ່) ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນມິຖຸນາເຖິງທ້າຍເດືອນສິງຫາ, ພວກເຮົາມີຫຼັກສູດແບບ "ຝຶກອົບຮົມ" ເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະສະເພາະທາງໃນການນໍາໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ (ໄວຍາກອນ, ການອອກສຽງ, ການເຝິກທັກສະການເວົ້າ ຫຼື ການຂຽນ, ການຍົກລະດັບພາສາຝຣັ່ງທຽບເທົ່າກັບໂຮງຮຽນຝຣັ່ງ...) ຫຼັກສູດການຮຽນເປັນກຸ່ມ, ຫຼັກສູດຮຽນສ່ວນຕົວ, ຫຼັກສູດການຮຽນຂອງອົງການ ຫຼື ຫ້ອງການ... ພາສາຝຣັ່ງສຳລັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ທຸລະກິດ,...