ຄອນເສີດ ເປຍໂນ
Paulo Meirelles, ເກີດທີ່ປະເທດບຣາຊິວ, ຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຊາວ ເປົາໂລ ແລະ ມະຫາທະຍາໄລ Fédérale du Rio Grande do Sul . ໃນປີ 2012, ລາວໄດ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນຊິງທຶນການສຶກສາຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄະນະກຳມະການຝຣັ່ງ – ບຣາຊິວ ຂອງໂຮງຮຽນ École Normale de Musique de Paris ແລະ ລາວກໍ່ໄດ້ຍ້າຍໄປອາໄສຢູ່ປາຣີ. ໃນປີ...

ການປິດສະຖາບັນ


ຮຽນພາສາ
ພາສາຝຣັ່ງ,ລາວ,ອັງກິດ ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 14 ກັນຍາ. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: 021 21 57 64 ຫຼື accueil@if-laos.org