Film pour enfants " Ponyo sur la Falaise "
Ponyo sur la Falaise, Hayao Miyazaki, 2009, 1h41 min, Animation, Aventure, Comédie Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée...

TV5MONDE
ການແຂ່ງຂັນຣັກບີ້ໂລກໃກ້ຈະມາຮອດແລ້ວ! ຢາກໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຊຶມຊັບກັບບັນຍາກາດ ສະນັ້ນຢ່າພາດຮັບຊົມ ຮູບເງົາເລື່ອງ "Le Fils à Jo" ອອກອາກາດວັນພະຫັດທີ 14 ເວລາ 19:50 ໂມງ ທາງຊ່ອງໂທລະພາບ TV5MONDE Asia! ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ເພື່ອຮັບຊົມເລື່ອງລາວທີ່ອົບອຸ່ນລວມມີ ຄອບຄົວ, ຣັກບີ້, ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສຽງຫົວ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮັບຊົມໄດ້ຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ເປັນຕົ້ນໄປທີ່ apac.tv5monde.com ແລະ ຮັບສິດທົດລອງໃຊ້ຟຣີ 15 ມື້ເພື່ອຮັບຊົມຮູບເງົາ! TV5MONDE ນຳສະເໜີສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂທລະພາບທີ່ເປັນພາສາຝຣັ່ງ: ມີຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທີ່ຖ່າຍທອດສົດ...

ຫຼັກສູດສອນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບໄວຫນຸ່ມ
ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ສຳລັບໄວໜຸ່ມທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແມ່ນມ່ວນຢ່າງແນ່ນອນ! ການຮຽນສອນ ແມ່ນເປີດຮັບສຳລັບທຸກຄົນ, ທຸກລະດັບ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ຢ່າພາດກັບການຮຽນເທີມໃຫມ່ສຳຫລັບໄວຫນຸ່ມໃນເດືອນ ກັນຍາ  2023. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ : Tel: (856-21) 215 764 WhatsApp: (856-20) 5594 4819 Email: accueil@if-laos.org

ຫຼັກສູດສອນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ
ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 ປີຂຶ້ນໄປ ຮຽນພາສາຝຣັ່ງໃຫ້ມ່ວນ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງເຮົາເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຮຽນເວົ້າ, ຮຽນຂຽນ ເຮັດໃຫ້ມີທັກສະທາງດ້ານພາສາ ແລະ ພາໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳລັບໃນການສອບເສັງໄດ້. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ : Tel: (856-21) 215 764 WhatsApp: (856-20) 5594 4819 Email: accueil@if-laos.org

ຫຼັກສູດສອນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່
ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ (ເປີດເທີມໃໝ່ເດືອນ ກັນຍາ 2023)! ພາສາຝຣັ່ງ ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດສຳຫຼັບທຸກຄົນ ທຸກລະດັບ ນັບແຕ່ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ພວກເຮົາຝຶກສອນຈາກໂຕຈິງ, ການຂຽນ, ການເວົ້າ ແລະ ພາໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳລັບໃນການສອບເສັງໄດ້. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ : Tel (856-21)215764 WhatsApp (856-20) 5594 4819 Email: accueil@if-laos.org

ຫຼັກສູດສອນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ພາສາລາວ
ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ລາວ ພ້ອມເປີດສອນແລ້ວສຳລັບທ່ານ, ແຕ່ລະດັບ ເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ມາເປັນສ່ວນຫນື່ງກັບພວກເຮົາໄດ້ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ : Tel (856-21)215764 WhatsApp (856-20) 5594 4819 Email: accueil@if-laos.org