ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບໄວໜຸ່ມ
ເຈົ້າຢາກເວົ້າພາສາຝຣັ່ງບໍ່? ວິເສດແທ້! ສະຖາບັນຝຣັ່ງມີຫຼັກສູດການຮຽນທາງອອນລາຍ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 25 ກັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ. ລົງທະບຽນໄດ້ເລີຍ ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່: ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819 ຫຼື ເມວ accueil@if-laos.org

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ
ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ເລີ່ມຮຽນວັນເສົານີ້, ມາຮຽນນຳກັນທາງອອນລາຍເດີ້! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່: ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819 ou accueil@if-laos.org

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງອອນລາຍ
ມາພົບກັບສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ເຮົາຂໍສະເໜີຫຼັກສູດອອນລາຍ, ພາສາຝຣັ່ງງ່າຍໆພຽງແຕ່ ຄຣິກ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ : ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819 ຫຼື ເມວ accueil@if-laos.org        

ວັນຢ້ຽມຊົມສະຖາບັນຝຣັ່ງ // ວັນເສົາທີ 9 ຕຸລາ
ເນື່ອງຈາກປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງທາງການໃນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ ທາງສະຖາບັນຝຣັ່ງຂໍເລື່ອນເວລາຈັດງານເປີດເທີມໃໝ່/ວັນຢ້ຽມຊົມສະຖາບັນຝຣັ່ງ ໄປເປັນວັນທີ ວັນທີ 9 ຕຸລາ, ແຕ່ 10ມ ຫາ 16ມ. ແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ. ສົ່ງໃບສະໝັກກ່ອນວັນທີ : 20/09/2021 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາທາງອີເມວ culture@if-laos.org ຫຼື ວັອດແອັບ 020 55531764.

ຮຽນອອນລາຍ
ມາພົບກັບສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ເຮົາຂໍສະເໜີຫຼັກສູດອອນລາຍ, ພາສາຝຣັ່ງງ່າຍໆພຽງແຕ່ ຄຣິກ! ຫຼັກສູດຮຽນພາສາລາວ ຈະເລີ່ມຮຽນໃນອາທິດນີ້,ຮຽນທາງອອນລາຍ. ຮຽນພາສາລາວເພື່ອນຳໃຊ້ໃນປະຈຳວັນ ລວມທັງໝົດ 20 ຊົ່ວໂມງ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່: ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819 ຫຼື ເມວ accueil@iflaos.org  

ການຮຽນກະກຽມເສັງ DELF
#Rentrée #DELF #Lalanguefrançaise ທ່ານຕ້ອງການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາຝຣັ່ງໃນວັນທີ 23 ແລະ 24 ພະຈິກບໍ່ ? ມາກະກຽມຄວາມພ້ອມກັບຫຼັກສູດກຽມສອບເສັງ DELF ກັບພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ! ພວກເຮົາມີຫຼັກສູດ 30ຊົ່ວໂມງ ແລະ 50 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງທ່ານ. ເລີ່ມຮຽນ ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2021 ນີ້ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ : ວ້ອດແອັບ 020 559...

1 2