ວັນພັກປີໃໝ່


CINÉMA // AVRIL
ຂໍເຊີນທຸກທ່ານຮັບຊົມຮູບເງົາ ປະຈຳເດືອນເມສາ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ. ຮູບເງົາສາຍເປັນພາສາຝຣັ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຄຳບັນຍາຍເປັນອັງກິດ. ເຂົ້າຮັບຊົມຟຣີ. ວັນສຸກ 02/04/2021, 18:30 "DEAREST SISTER", Mattie Do, 2016, 1h41 ວັນສຸກ23/04/2021, 18:30 "LA FILLE AU BRACELET", Stéphane Desmoustier, 2020, 1h36 ວັນສຸກ 30/04/2021, 18:30 "UN...

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງ - ເປີດເທີມໃໝ່
ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 24 ເມສາ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ : 021 21 57 64 ຫຼື accueil@if-laos.org  

"ຝຣັ່ງທາສຕິກ" / "FRANTASTIQUE"
ຝຣັ່ງທາສຕິກ ແມ່ນຫຍັງ? ສະຖາບັນຝຣັ່ງພູມໃຈສະເຫນີ ບໍລິການໃຫມ່ ສຳລັບການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ອອນລາຍ ມ່ວນໆ ວອງໄວທັນໃຈ ແລະ ເປັນສ່ວນຕົວ ບໍລິການນີ້ດຳເນີນງານແນວໃດ? ທຸກໆເຊົ້າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບົດຮຽນສະເພາະບຸກຄົນສະບັບໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະປະກອບດ້ວຍພາກຂຽນ, ພາກຟັງ ພ້ອມດ້ວຍວິດີໂອ ຈະມີການແກ້ບົດເຝິກຫັດທັນທີ ພ້ອມໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ຄຳອະທິບ່າຍໃນແຕ່ລະມື້ ແບບການຮຽນການສອນ ຈະຂຶ້ນກັບລະດັບພາສາຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນອີງຕາມ ຄຳຜິດດ້ານພາສາທີ່ໄດ້ແກ້ໃນບົດເຝິກຫັດ ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຍັ້ງຢືນຈາກບໍລິການຝຣັ່ງທາສຕິກຂອງພວກເຮົາ ເຊີນທຸກທ່ານມາລອງນຳໃຊ້ບໍລິການຝຣັ່ງທາສຕິກນຳພວກເຮົາ ! ໃຊ້ບໍລິການຟຣີທັນທີໜຶ່ງເດືອນນຳສະຖາບັນຝຣັ່ງ !

"ຝຣັ່ງທາສຕິກ" / "FRANTASTIQUE"
ຝຣັ່ງທາສຕິກ ແມ່ນຫຍັງ? ສະຖາບັນຝຣັ່ງພູມໃຈສະເຫນີ ບໍລິການໃຫມ່ ສຳລັບການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ອອນລາຍ ມ່ວນໆ ວອງໄວທັນໃຈ ແລະ ເປັນສ່ວນຕົວ ບໍລິການນີ້ດຳເນີນງານແນວໃດ? ທຸກໆເຊົ້າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບົດຮຽນສະເພາະບຸກຄົນສະບັບໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະປະກອບດ້ວຍພາກຂຽນ, ພາກຟັງ ພ້ອມດ້ວຍວິດີໂອ ຈະມີການແກ້ບົດເຝິກຫັດທັນທີ ພ້ອມໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ຄຳອະທິບ່າຍໃນແຕ່ລະມື້ ແບບການຮຽນການສອນ ຈະຂຶ້ນກັບລະດັບພາສາຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນອີງຕາມ ຄຳຜິດດ້ານພາສາທີ່ໄດ້ແກ້ໃນບົດເຝິກຫັດ ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຍັ້ງຢືນຈາກບໍລິການຝຣັ່ງທາສຕິກຂອງພວກເຮົາ ເຊີນທຸກທ່ານມາລອງນຳໃຊ້ບໍລິການຝຣັ່ງທາສຕິກນຳພວກເຮົາ ! ໃຊ້ບໍລິການຟຣີທັນທີໜຶ່ງເດືອນນຳສະຖາບັນຝຣັ່ງ ! ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອສະໝັກ!