ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈໍາລາວ

iflaos-batiment
ສໍານັກງານໃຫຍ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ສູນວັດທະນະທໍາ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ສ້າງຕັ້ງ ໂດຍຂື້ນກັບ ສະຖານທູດ ໃນນາມພະແນກພາສາສາດ, ແລະ ໄດ້ຖືກປະກາດເປັນ ສູນພາສາຝຣັ່ງ ໃນ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 1994, ໂດຍ ທ່ານເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ທ່ານ ຊັກເກີ ຊີຣັກ.ມາຮອດ ເດືອນມັງກອນ 1995, ໄດ້ກາຍມາເປັນ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຸ້ມຕົນເອງດ້ານການເງິນ ໃນນາມ “ສູນວັດທະນະທໍາ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານພາສາສາດ”.ຫຼັງຈາກປ່ຽນ ມາເປັນ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນວຽກງານ ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຝຣັ່ງ ທີ່ ສປປ ລາວ.

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ ຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແມ່ນ ປິ່ນອ້ອມໃນ 3 ຂົງເຂດວຽກງານໃຫຍ່ :

ການສອນພາສາ : ຫຼັກສູດສອນພາສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ : ພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາມາດຕ້ອນຮັບ ນັກຮຽນ ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 2000 ຄົນໃນແຕ່ລະປີ. ສະຖານທີ່ຮຽນ ຕັ້ງຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ທີ່ ສູນວັດທະນະທໍາ ລາວ-ຝຣັ່ງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທີ່ ສູນກິດຈະກໍາຝຣັ່ງໂກໂຟນ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ.

ຫ້ອງສະໝຸດ : ເປັນສູນລວມປຶ້ມ ຫຼາຍກ່ວາ 25000 ຫົວ, ວາລະສານ, ດີວີດີ, ຊີດີ ແລະ ປຶ້ມອ່ານເອເລັກໂຕລນິກ, ຫ້ອງສະໝຸດ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ ປັບປຸງເພີ່ມຕື່ມ ພື້ນຖານດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ຈັດສັນຢ່າງລົງຕົວ.

ແຜນການຈັດງານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສົ່ງເສີມສີລະປິນລາວ : ກໍານົດແຜນການຈັດງານ ກອງປະຊຸມ, ການສະແດງສີລະປະດົນຕີ, ການສະແດງລະຄອນ ເປັນປະຈໍາ.ກະກຽມຈັດງານທີ່ເປັນເຫດການສໍາຄັນ : ວັນແຫ່ງການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການພັດທະນາ, ບຸນແຕ້ມຮູບກາຕູນ ໃນຫົວຂໍ້ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບຸນດົນຕີ …

ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃນການສ້າງຜົນງານ ແລະ ຈັດງານດ້ານວັດທະນະທໍາ ຂອງ ສີລະປິນລາວ ເຊັ່ນ : ບຸນການສະແດງ (Festival for Performing Arts), ບຸນມະຫາກໍາການເຕັ້ນນາໆຊາດ ຟັງແມ່ຂອງ (Festival de danse Fang Mae Khong), ຜົນງານການສະແດງລະຄອນ ເລື່ອງ : « Le songe d’une nuit de mousson »…

"ຝຣັ່ງທາສຕິກ" / "FRANTASTIQUE"
ຝຣັ່ງທາສຕິກ ແມ່ນຫຍັງ? ສະຖາບັນຝຣັ່ງພູມໃຈສະເຫນີ ບໍລິການໃຫມ່ ສຳລັບການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ອອນລາຍ ມ່ວນໆ ວອງໄວທັນໃຈ ແລະ ເປັນສ່ວນຕົວ ບໍລິການນີ້ດຳເນີນງານແນວໃດ? ທຸກໆເຊົ້າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບົດຮຽນສະເພາະບຸກຄົນສະບັບໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະປະກອບດ້ວຍພາກຂຽນ, ພາກຟັງ ພ້ອມດ້ວຍວິດີໂອ ຈະມີການແກ້ບົດເຝິກຫັດທັນທີ ພ້ອມໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ຄຳອະທິບ່າຍໃນແຕ່ລະມື້ ແບບການຮຽນການສອນ ຈະຂຶ້ນກັບລະດັບພາສາຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນອີງຕາມ ຄຳຜິດດ້ານພາສາທີ່ໄດ້ແກ້ໃນບົດເຝິກຫັດ ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຍັ້ງຢືນຈາກບໍລິການຝຣັ່ງທາສຕິກຂອງພວກເຮົາ ເຊີນທຸກທ່ານມາລອງນຳໃຊ້ບໍລິການຝຣັ່ງທາສຕິກນຳພວກເຮົາ ! ໃຊ້ບໍລິການຟຣີທັນທີໜຶ່ງເດືອນນຳສະຖາບັນຝຣັ່ງ !

"ຝຣັ່ງທາສຕິກ" / "FRANTASTIQUE"
ຝຣັ່ງທາສຕິກ ແມ່ນຫຍັງ? ສະຖາບັນຝຣັ່ງພູມໃຈສະເຫນີ ບໍລິການໃຫມ່ ສຳລັບການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ອອນລາຍ ມ່ວນໆ ວອງໄວທັນໃຈ ແລະ ເປັນສ່ວນຕົວ ບໍລິການນີ້ດຳເນີນງານແນວໃດ? ທຸກໆເຊົ້າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບົດຮຽນສະເພາະບຸກຄົນສະບັບໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະປະກອບດ້ວຍພາກຂຽນ, ພາກຟັງ ພ້ອມດ້ວຍວິດີໂອ ຈະມີການແກ້ບົດເຝິກຫັດທັນທີ ພ້ອມໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ຄຳອະທິບ່າຍໃນແຕ່ລະມື້ ແບບການຮຽນການສອນ ຈະຂຶ້ນກັບລະດັບພາສາຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນອີງຕາມ ຄຳຜິດດ້ານພາສາທີ່ໄດ້ແກ້ໃນບົດເຝິກຫັດ ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຍັ້ງຢືນຈາກບໍລິການຝຣັ່ງທາສຕິກຂອງພວກເຮົາ ເຊີນທຸກທ່ານມາລອງນຳໃຊ້ບໍລິການຝຣັ່ງທາສຕິກນຳພວກເຮົາ ! ໃຊ້ບໍລິການຟຣີທັນທີໜຶ່ງເດືອນນຳສະຖາບັນຝຣັ່ງ ! ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອສະໝັກ!

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງ - ເປີດເທີມໃໝ່
ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 24 ເມສາ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ : 021 21 57 64 ຫຼື accueil@if-laos.org  

CINÉMA // AVRIL
ຂໍເຊີນທຸກທ່ານຮັບຊົມຮູບເງົາ ປະຈຳເດືອນເມສາ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ. ຮູບເງົາສາຍເປັນພາສາຝຣັ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຄຳບັນຍາຍເປັນອັງກິດ. ເຂົ້າຮັບຊົມຟຣີ. ວັນສຸກ 02/04/2021, 18:30 "DEAREST SISTER", Mattie Do, 2016, 1h41 ວັນສຸກ23/04/2021, 18:30 "LA FILLE AU BRACELET", Stéphane Desmoustier, 2020, 1h36 ວັນສຸກ 30/04/2021, 18:30 "UN...

ວັນພັກປີໃໝ່