ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາ

ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາ 08/01/2020 - 31/01/2020 | ຫມົດ​ມື້

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ພາສາລາວ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ເກັ່ງ.
ເປີດລົງທະບຽນຕັ້ງແຕ່ມີນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 10 ມັງກອນ ປີ 2020
ມາຮຽນພາຝຣັ່ງ ແລະ ພະສາອັງກິດທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ !

ສະຖານທີ່
Institut Français - Luang Prabang