ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາ

ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາ 18/05/2020 - 26/05/2020 | ຫມົດ​ມື້

ທ່ານສາມາດມາລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ມີຶ້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ! ສຳລັບເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່, ຫັຼກສູດໃນການຮຽນ-ການສອນປະກອບມີລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ປານກາງ (A1.1-B2)
ເລີ່ມຮຽນແຕ່ ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະຖານທີ່
Institut Français - Luang Prabang