ທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານຝຣັ່ງ

ແຄມເປນການຍື່ນໃບສະຫມັກຂໍທຶນສໍາລັບ

ທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານຝຣັ່ງຈະເປີດຂື້ນອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໃນເດືອນມັງກອນ 2019 ນີ້.

ສຳຫລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທາງເວັບໄຊຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງປະຈຳລາວ.