ຫຼັກສູດການສອນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ !
#Rentrée #Languefrancaise ການສອນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 ປີຂຶ້ນໄປ, ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນວັນທີ 14 ກັນຍາ ປີ 2021. ເປີດລົງທະບຽນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ! ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :️ Whatsapp 020 559...

COURS D'ANGLAIS POUR LES ENFANTS
#Rentrée #Englishclasses #Anglais ພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກນ້ອຍ 6ປີຂື້ນໄປ, ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 18 ກັນຍາ 2021 ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819 ຫຼື ເມວ accueil@if-laos.org

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາອັງກິດ
ພາສາອັງກິດ ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 20 ກັນຍາ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819 ຫຼື ເມວ accueil@if-laos.org

ຫ້ອງສະໝຸດ : ນຳໃຊ້ຟຣີ 2 ເດືອນ !
ບັນດາສະມາຊິກຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ ຟຣີ 2 ເດືອນ ! ສຳລັບສະມາຊິກຫ້ອງສະໝຸດ ທີ່ບັດສະມາຊິກໝົດກຳນົດຈົນເຖິງວັນທີ 14 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2021, ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະໃຫ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດຟຣີ 2 ເດືອນ ເພື່ອທົດແທນການປິດ ໃຫ້ບໍລິການໃນໄລຍະການພັກລັອກ ດາວ ... ແລະ ເນື່ອງຈາກສະຫຼອງບຸນວັນຊາດຝຣັ່ງ!

ການບໍລິຈາກເປຍໂນໂດຍ ທ່ານນາງ ແລະ ທ່ານ Timothy Edwards ໃຫ້ສະຖາບັນຝຣັ່ງ
ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ ປີ 2021, ທ່ານ Timothy Edwards, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫ້ອງການສະຖານທູດການາດາ ປະຈຳລາວ, ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ບໍລິຈາກເປຍໂນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ສະຖາບັນຝຣັ່ງ. ກ່ອນທີ່ຈະໄປຈາກປະເທດລາວ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ຢ່າງສວຍງາມເປັນເວລາສາມປີ, ທ່ານນາງ & ທ່ານ Edwards ໄດ້ຕັດສິນໃຈມອບເປຍໂນ Baldwin ທີ່ຜະລິດຈາກປະເທດອາເມລິກາ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດານັກເປຍໂນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ໄດ້ຫຼີ້ນເຄື່ອງດົນຕີນີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດົນຕີມີຊີວິດຊີວາ....

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ !
ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ ຫ້ອງສະໝຸດ : ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນຄານ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 9ມ ຫາ 17ມ30, ວັນເສົາ ແຕ່ 9ມ ຫາ 16ມ, ຝ່າຍຕ້ອນຮັບ : ເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິການຊ່ວງພັກແລ້ງຈົນຮອດທີ 3 ກັນຍາ, ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ແຕ່ 9ມ ຫາ 17ມ30 ຮ້ານອາຫາ...

1 2