ຮູບເງົາປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ 2022

ຮູບເງົາປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ 2022 01/06/2022 - 30/06/2022 | 14 h 00 - 20 h 00

ຮູບເງົາປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ

IFLCinema les projections.

ທຸກໆວັນສຸກ ເວລາ 18ມ30

  • 3 juin : « Si le vent tombe », Nora Martirosyan, 2021, 1h40
  • 10 juin : « Une intime conviction », Antoine Raimbault, 2018, 1h50
  • 17 juin : « Système K », Renaud Barret, 2018, 1h34
  • 24 juin : « Les éblouis », Sarah Suco, 2019, 1h39

ຮູບເງົາສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ທຸກໆວັນພຸດ ເວລາ 14ມ

  • 1er juin : « La Reine soleil », Philippe Leclerc, 2007, 1h17
  • 8 juin : « L’ile de Black mor », Jean-François Laguionie, 2004, 1h21
  • 15 juin : « Le journal d’Anne Frank », Julian Wolf, 2000, 1h28
  • 22 juin : « Zarafa », Remi Bezançon et Jean-Christophe Lie, 2012, 1h15
  • 29 juin : « Le garçon et le monde », Alê Abreu, 2013, 1h19
ສະຖານທີ່
Institut français du Laos