ຮຽນພາສາຝຣັ່ງອອນລາຍ

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງອອນລາຍ 13/09/2021 - 30/10/2021 | 9 h 00 - 17 h 30

ມາພົບກັບບັນດາອາຈານຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງທາງຫຼັກສູດອອນລາຍ.  ທ່ານຍັງສາມາດສະໝັກໄດ້ສຳລັບລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ລະດັບກາງ. ການຮຽນແມ່ນ 40 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເທີມ ແລະ ຊຳລະຄ່າຮຽນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານໄດ້ເລີຍ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ : ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819 ຫຼື ເມວ accueil@if-laos.org

 

 

 

 

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos