ຮຽນພາສາຝຣັ່ງອອນລາຍ

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງອອນລາຍ 13/09/2021 - 30/10/2021 | 9 h 00 - 17 h 30

ມາພົບກັບສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ເຮົາຂໍສະເໜີຫຼັກສູດອອນລາຍ, ພາສາຝຣັ່ງງ່າຍໆພຽງແຕ່ ຄຣິກ!

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ : ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819 ຫຼື ເມວ accueil@if-laos.org

 

 

 

 

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos