ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງ – ເປີດເທີມໃໝ່

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງ - ເປີດເທີມໃໝ່ 01/04/2021 - 30/04/2021 | 8 h 15 - 17 h 30

ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ!

ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 24 ເມສາ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ : 021 21 57 64 ຫຼື accueil@if-laos.org

 

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos