ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບໄວໜຸ່ມ

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບໄວໜຸ່ມ 17/12/2021 - 09/04/2022 | 8 h 00 - 20 h 00

ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ!

ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ.

ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຢ່າພາດກັບການຮຽນເທີມໃຫມ່ສຳລັບໄວຫນຸ່ມໃນເດືອນມັງກອນ 2022.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :

  • ເບີໂທ: 021 215764 / ວັອດແອັບ: 020 559 448 19
  • ອີເມວ : accueil@if-laos.org

 

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos