ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ກັບ ການຮຽນກຽມເສັງ DELF

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ກັບ ການຮຽນກຽມເສັງ DELF 02/06/2020 - 11/07/2020 | ຫມົດ​ມື້

ທ່ານ ສາມາດລົງທະບຽນຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບເກັ່ງ. ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຝຣັ່ງຂອງທ່ານໃຫ້ດີ້ຂຶ້ນ.

ເປີດເທີມໃໝ່: ເລີ່ມຮຽນແຕ່ ວັນທີ 02 ມີຖຸນາ ຫາ ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ປີ 2020
ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ກັບ ການຮຽນກຽມເສັງ DELF
ກຳນົດພຽງແຕ່ຫ້ອງລະ 9 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ.

ສະຖານທີ່
Institut Français - Luang Prabang