ຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບໄວຫນຸ່ມ

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບໄວຫນຸ່ມ 25/04/2022 - 21/07/2022 | 8 h 00 - 20 h 00

« ເປີດເທີມໃໝ່  »

ການຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບໄວຫນຸ່ມ ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ!ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຢ່າພາດກັບການຮຽນເທີມໃຫມ່ສຳຫລັບໄວຫນຸ່ມໃນເດືອນເມສາ 2022.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos