ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ 25/04/2022 - 21/07/2022 | 8 h 00 - 20 h 00

“ເປີດເທີມໃໝ່”

ການຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 ປີຂຶ້ນໄປ, ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! (ເທີມໃໝ່ເດືອນເມສາ 2022)! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos