ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ

ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ 02/10/2019 - 04/12/2019 | 14 h 00 - 17 h 30

ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ – ນຳໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງເທິງເວທີ
ສຳລັບເດັກ ແລະ ໄວລຸ້ນ
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ ເລີ່ມຮຽນຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 02 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2019 ນີ້

ເປັນບົດຮຽນໃໝ່ທີ່ສາມາດພັດທະນາລະດັບພາສາຝຣັ່ງຂອງທ່ານໂດຍການເວົ້າ ປາກ ຕໍ່ ປາກ ໄປພ້ອມໆ ກັບການຮຽນວິທີເຕັກນິກໃໝ່ໆ ທາງດ້ານການສະແດງລະຄອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຕົວລະຄອນຕາຫຼົກ. ເປັນບົດຮຽນທີ່ເປີດໃຫ້ສະເພາະເດັກ ແລະ ໄວລຸ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ອາຍາ 9 ປີ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ A2.
ຢ່າຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ທາງ ອີມິວ:luangprabang@if-laos.org ຫຼື ໂທ: 071253924

ສະຖານທີ່
Institut Français - Luang Prabang