ພັກບຸນປີໃໝ່ລາວ

ພັກບຸນປີໃໝ່ລາວ 12/04/2024 - 21/04/2024 | 8 h 30 - 19 h 30

ສະບາຍດີປີໃໝ່ລາວ,

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາຈະປິດພັກ ແຕ່ວັນທີ 12 ຫາ 21 ເດືອນເມສາ 2024

ກັບມາເປີດຄືນປົກກະຕິ ໃນວັນຈັນທີ 22 ເມສາ 2024

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos