ເທສະການລະຄອນຫຸ່ນ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ!

ເທສະການລະຄອນຫຸ່ນ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ! 12/12/2020 | 16 h 00 - 17 h 00

ເທສະການລະຄອນຫຸ່ນ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ !

ການສະແດງລະຄອນຫຸ່ນ ເລື່ອງ ຝັນສະຫຼາຍ “, ສະແດງໂດຍ ເຂົ້າໜຽວ ເປັນການສະແດງແບບບໍ່ມີຄຳເວົ້າ

ວັນເສົາ ທີ 12 ທັນວາ 2020, ເວລາ 16 ໂມງ. ເຂົ້າຊົມຟຣີ, ບ່ອນນັ່ງມີຈຳນວນຈຳກັດ, ສາມາດຈອງບ່ອນນັ່ງໄດ້.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos