ເທສະການລະຄອນຫຸ່ນ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ !

ເທສະການລະຄອນຫຸ່ນ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ! 10/12/2020 | 18 h 00 - 19 h 15

ການສະແດງລະຄອນຫຸ່ນພື້ນເມືອງລາວ ມີ ສາມ ເລື່ອງ, ສະແດງໂດຍ ກອງລະຄອນຕຸກກະຕາແຫ່ງຊາດລາວ – ມີຄຳບັນຍາຍເປັນພາສາພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ອັງກິດ : ເລື່ອງ ສິນໄຊ“, “ປູ່ເຍີ ຍ່າເຍີ” (ບໍ່ມີຄຳເວົ້າ), “ກຳຈັດນ້ຳຂັງ

ມີຄຳບັນຍາຍແມ່ນແປເພື່ອງານນີ້ໂດຍສະເພາະ. ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບລະຄອນຕຸກກະຕາລາວ.

ວັນພະຫັດ ທີ 10 ທັນວາ 2020, ເວລາ 18ໂມງ. ຄ່າເຂົ້າຊົມຟຣີ. ມີອາຫານໄວ້ຈຳໜ່າຍ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos