ຜູ້ຊະນະຈາກການແຂ່ງຂັນວີດີໂອສັ້ນ “1 ຄວາມຄິດ, 1 ເລື່ອງ, 1 ນາທີ” ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຕົວເມືອງ”

ຜູ້ຊະນະຈາກການແຂ່ງຂັນວີດີໂອສັ້ນ "1 ຄວາມຄິດ, 1 ເລື່ອງ, 1 ນາທີ" ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ຕົວເມືອງ" 01/12/2020 - 15/12/2020 | ຫມົດ​ມື້

ຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນປະກວດວີດີໂອສັ້ນ “1 ຄວາມຄິດ, 1 ເລື່ອງ, 1 ນາທີ” ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ຕົວເມືອງທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ, ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ແມ່ນ ທ. ໂດລາ ມຸງຄຸນຄຳ ສຳລັບບົດເລື່ອງ “Birthday City”

ຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນປະກວດວີດີໂອສັ້ນ “1 ຄວາມຄິດ, 1 ເລື່ອງ, 1 ນາທີ” ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຕົວເມືອງ” ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ, ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຮອງຊະນະເລີດ ແມ່ນ ທ. ຄຳຫຼິວ ວົງພະຈັນ ຣຽວແມນ ສຳລັບບົດເລື່ອງ “The Man & The Same”

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos