ສະຖາບັນຝຣັ່ງນຳສະເໜີລາຍການຮູບເງົາ ” IFcinéma à la carte”

ສະຖາບັນຝຣັ່ງນຳສະເໜີລາຍການຮູບເງົາ " IFcinéma à la carte" 12/06/2020 - 13/07/2020 | ຫມົດ​ມື້

ສະຖາບັນຝຣັ່ງນຳສະເໜີລາຍການຮູບເງົາ ” IFcinéma à la carte”, ທີ່ສາມາດ ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເປັນເວລາ 1 ເດືອນ! ຸທ່ານສາມາດເລືອກເບິ່ງໄດ້ເລີຍບໍ່ ວ່າຈະເປັນຮູບເງົາເລື່ອງຍາວ ແລະ ເລື່ອງສັ້ນ, ແບບອອນລາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ, ແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມ່ວນຊື່ນໄປກັບການເບິ່ງຮູບເງົາຢູ່ເຮືອນເດີ້!
ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ເລີຍທີ່ https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/alacarte !

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos