ງານວັນຢ້ຽມຊົມສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ງານວັນຢ້ຽມຊົມສະຖາບັນຝຣັ່ງ 03/08/2021 - 20/08/2021 | 9 h 00 - 18 h 00

ໃນວັນເສົາທີ 25 ກັນຍາ, ແຕ່ 10ມ ຫາ 16, ສະຖາບັນຝຣັ່ງຈະຈັດງານວັນເປີດສົກຮຽນໃໝ່. ທ່ານຮ້ອງເພງຝຣັ່ງບໍ່ ຫຼື ທ່ານມີພອນສະຫວັນອື່ນທີ່ຈະມາສະແດງບໍ່ ? ຂໍເຊີນຊວນທ່ານມາເຂົ້າຮ່ວມສະແດງໃນງານວັນເປີດສົກຮຽນໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ.

ກະລຸນາສົ່ງວີດີໂອສັ້ນຂອງທ່ານມາໃຫ້ພວກເຮົາກ່ອນວັນທີ 20 ເດືອນ ກັນຍາ 2021 ໄດ້ທາງອີເມວ luangprabang@if-laos.org ຫຼື ວັອດແອັບ: 020 55 52 64 74.

ສະຖານທີ່
Institut Français - Luang Prabang