ລະຄອນຫຸ່ນ – ເລື່ອງຕິບເຂົ້າ

ລະຄອນຫຸ່ນ - ເລື່ອງຕິບເຂົ້າ 26/11/2022 | 15 h 00 - 15 h 45

[ງານເທດສະການຝຣັ່ງ ລາວ 2022]

ລະຄອນຫຸ່ນ – ເລື່ອງຕິບເຂົ້າ ໂດຍ ຄະນະເຂົ້າໜຽວ

ວັນທີ : 26/11/2022

ເວລາ : 15:00 ໂມງ

ເໝາະສຳລັບທຸກຄົນ

ສະຖານທີ່ : ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

(ລະວັງບ່ອນນັ່ງມີຈໍານວນຈຳກັດ!)

ການສະແດງເວົ້າເຖິງ ເລື່ອງລາວຂອງຕິບເຂົ້າ ທີ່ມີຄວາມພູກພັນ ກັບຄົນລາວ ມາຫຼາຍຮ້ອຍປີ ແລະ ການປຽ່ນແປງຂອງຕິບເຂົ້າໃນຍຸກປະຈຸບັນ.

ໃນເວລາອັນສັ້ນ ຕິບເຂົ້າຈະມີອາການເອື້ອມ ອອກມາ ແລະ ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກ ມີຊີວິດຊີວາ ຕ້ອງການສິ່ງໃໝ່ ເຂົ້າມາຢູ້ໃນທ້ອງຂອງຕົນ ຈຶ່ງເກີດມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວກັບອຸປະກອນຕ່າງໆໂດຍຜ່ານສຽງເສບດົນຕີສົດ ແລະ ນັກສະແດງທີ່ເຄື່ອນໄຫວກັບຫຸ່ນ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos