ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈໍາລາວ

iflaos-batiment
ສໍານັກງານໃຫຍ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ສູນວັດທະນະທໍາ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ສ້າງຕັ້ງ ໂດຍຂື້ນກັບ ສະຖານທູດ ໃນນາມພະແນກພາສາສາດ, ແລະ ໄດ້ຖືກປະກາດເປັນ ສູນພາສາຝຣັ່ງ ໃນ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 1994, ໂດຍ ທ່ານເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ທ່ານ ຊັກເກີ ຊີຣັກ.ມາຮອດ ເດືອນມັງກອນ 1995, ໄດ້ກາຍມາເປັນ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຸ້ມຕົນເອງດ້ານການເງິນ ໃນນາມ “ສູນວັດທະນະທໍາ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານພາສາສາດ”.ຫຼັງຈາກປ່ຽນ ມາເປັນ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນວຽກງານ ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຝຣັ່ງ ທີ່ ສປປ ລາວ.

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ ຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແມ່ນ ປິ່ນອ້ອມໃນ 3 ຂົງເຂດວຽກງານໃຫຍ່ :

ການສອນພາສາ : ຫຼັກສູດສອນພາສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ : ພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາມາດຕ້ອນຮັບ ນັກຮຽນ ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 2000 ຄົນໃນແຕ່ລະປີ. ສະຖານທີ່ຮຽນ ຕັ້ງຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ທີ່ ສູນວັດທະນະທໍາ ລາວ-ຝຣັ່ງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທີ່ ສູນກິດຈະກໍາຝຣັ່ງໂກໂຟນ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ.

ຫ້ອງສະໝຸດ : ເປັນສູນລວມປຶ້ມ ຫຼາຍກ່ວາ 25000 ຫົວ, ວາລະສານ, ດີວີດີ, ຊີດີ ແລະ ປຶ້ມອ່ານເອເລັກໂຕລນິກ, ຫ້ອງສະໝຸດ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ ປັບປຸງເພີ່ມຕື່ມ ພື້ນຖານດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ຈັດສັນຢ່າງລົງຕົວ.

ແຜນການຈັດງານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສົ່ງເສີມສີລະປິນລາວ : ກໍານົດແຜນການຈັດງານ ກອງປະຊຸມ, ການສະແດງສີລະປະດົນຕີ, ການສະແດງລະຄອນ ເປັນປະຈໍາ.ກະກຽມຈັດງານທີ່ເປັນເຫດການສໍາຄັນ : ວັນແຫ່ງການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການພັດທະນາ, ບຸນແຕ້ມຮູບກາຕູນ ໃນຫົວຂໍ້ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບຸນດົນຕີ …

ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃນການສ້າງຜົນງານ ແລະ ຈັດງານດ້ານວັດທະນະທໍາ ຂອງ ສີລະປິນລາວ ເຊັ່ນ : ບຸນການສະແດງ (Festival for Performing Arts), ບຸນມະຫາກໍາການເຕັ້ນນາໆຊາດ ຟັງແມ່ຂອງ (Festival de danse Fang Mae Khong), ຜົນງານການສະແດງລະຄອນ ເລື່ອງ : « Le songe d’une nuit de mousson »…

ແຟຊັ່ນ ລາວ, ກິດຈະກໍາສ້າງສັນ ລາວ-ຝຣັ່ງ-ເຢຍລະມັນ !
ເຫດການດ້ານວັດທະນະທຳ

24/06/2019 - 12/09/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ແຟຊັ່ນ ລາວ, ກິດຈະກໍາສ້າງສັນ ລາວ-ຝຣັ່ງ-ເຢຍລະມັນ !
ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແລະ ສະຖານທູດເຢຍລະມັນ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ຈັດ ເວີກຊັອບ / ການພົບປະ ໃຫ້ ນັກອອກແບບໜຸ່ມ ໃນຂອບເຂດວຽກງານ ຂອງ ກອງທຶນວັດທະນະທໍາ ຝຣັ່ງ–ເຢຍລະມັນ ປີ...
Cours intégration LFIV 2019
ຮຽນພາສາ

01/08/2019 - 31/08/2019
Institut français du Laos
Vientiane
Cours intégration LFIV 2019
ຕອນນີ້ລູກຂອງທ່ານກໍາລັງກຽມຈະເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດ ຝຣັ່ງທີ່ວຽງຈັນແມ່ນບໍ່. ສະຖາບັນຝຣັ່ງນໍາສະເໜີການເຂົ້າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນ (ເດືອນສິງຫາ 2019).
ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ
ຮຽນພາສາ

01/08/2019 - 31/08/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ
ຮຽນບໍາລຸງຕາມວິຊາທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ດັ່ງນີ້: ຮຽນໄວຍະກອນ, ຮຽນເວົ້າພາສາຝຣັ່ງ, ຮຽນຂຽນພາສາຝຣັ່ງ, 10 ຊົ່ວໂມງ/1ອາທິດ
ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ
Luang Prabang

05/08/2019 - 31/08/2019
ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາຂາຫຼວງພະບາງ
Sisavangvatthana Road
ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ
ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ບໍາລຸງພາສາຝຣັງຊ່ວງພັກແລ້ງ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ສິງຫາ ເປີດຮັບສະຫມັກຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ່ 11 ກໍລະກົດ 2019.
ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ
Luang Prabang

05/08/2019 - 23/08/2019
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang
Luang Prabang
ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານໄດ້ຮຽນ ຫຼື ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງໄດ້ບໍ່? ທ່ານເຮັດວຽກ ຫຼື ຢາກເຮັດວຽກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ ? ທ່ານກຳລັງຊອກຫາບ່ອນຮຽນພິເສດສຳລັບວຽກງານນີ້ຢູ່ບໍ່ ? ສະຖາບັນພາສາຝຣັ່ງຂອງລາວໄດ້ສະເຫນີຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງພິເສດເພື່ອອາຊີບທີ່ປະເທດລາວ.
1 2