ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈໍາລາວ

iflaos-batiment
ສໍານັກງານໃຫຍ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ສູນວັດທະນະທໍາ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ສ້າງຕັ້ງ ໂດຍຂື້ນກັບ ສະຖານທູດ ໃນນາມພະແນກພາສາສາດ, ແລະ ໄດ້ຖືກປະກາດເປັນ ສູນພາສາຝຣັ່ງ ໃນ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 1994, ໂດຍ ທ່ານເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ທ່ານ ຊັກເກີ ຊີຣັກ.ມາຮອດ ເດືອນມັງກອນ 1995, ໄດ້ກາຍມາເປັນ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຸ້ມຕົນເອງດ້ານການເງິນ ໃນນາມ “ສູນວັດທະນະທໍາ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານພາສາສາດ”.ຫຼັງຈາກປ່ຽນ ມາເປັນ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນວຽກງານ ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຝຣັ່ງ ທີ່ ສປປ ລາວ.

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ ຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແມ່ນ ປິ່ນອ້ອມໃນ 3 ຂົງເຂດວຽກງານໃຫຍ່ :

ການສອນພາສາ : ຫຼັກສູດສອນພາສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ : ພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສາມາດຕ້ອນຮັບ ນັກຮຽນ ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 2000 ຄົນໃນແຕ່ລະປີ. ສະຖານທີ່ຮຽນ ຕັ້ງຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ທີ່ ສູນວັດທະນະທໍາ ລາວ-ຝຣັ່ງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທີ່ ສູນກິດຈະກໍາຝຣັ່ງໂກໂຟນ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ.

ຫ້ອງສະໝຸດ : ເປັນສູນລວມປຶ້ມ ຫຼາຍກ່ວາ 25000 ຫົວ, ວາລະສານ, ດີວີດີ, ຊີດີ ແລະ ປຶ້ມອ່ານເອເລັກໂຕລນິກ, ຫ້ອງສະໝຸດ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ ປັບປຸງເພີ່ມຕື່ມ ພື້ນຖານດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ຈັດສັນຢ່າງລົງຕົວ.

ແຜນການຈັດງານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສົ່ງເສີມສີລະປິນລາວ : ກໍານົດແຜນການຈັດງານ ກອງປະຊຸມ, ການສະແດງສີລະປະດົນຕີ, ການສະແດງລະຄອນ ເປັນປະຈໍາ.ກະກຽມຈັດງານທີ່ເປັນເຫດການສໍາຄັນ : ວັນແຫ່ງການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການພັດທະນາ, ບຸນແຕ້ມຮູບກາຕູນ ໃນຫົວຂໍ້ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບຸນດົນຕີ …

ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃນການສ້າງຜົນງານ ແລະ ຈັດງານດ້ານວັດທະນະທໍາ ຂອງ ສີລະປິນລາວ ເຊັ່ນ : ບຸນການສະແດງ (Festival for Performing Arts), ບຸນມະຫາກໍາການເຕັ້ນນາໆຊາດ ຟັງແມ່ຂອງ (Festival de danse Fang Mae Khong), ຜົນງານການສະແດງລະຄອນ ເລື່ອງ : « Le songe d’une nuit de mousson »…

ຫລວງພະບາງ : ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ


ຮຽນພາສາ
ພາສາຝຣັ່ງ,ລາວ,ອັງກິດ ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 14 ກັນຍາ. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: 021 21 57 64 ຫຼື accueil@if-laos.org  

ເດືອນະພຈິກເດືອນແຫ່ງດິຈິຕອລ
ເດືອນະພຈິກເດືອນແຫ່ງດິຈິຕອລ ການແຂ່ງແຂັນປະກວດວີດີໂອສັ້ນ ສົ່ງວີໂອຂອງທ່ານມາປະກວດ, ມີຫຼາກຫຼາຍລາງວັນໃຫ້ທ່ານເລືອກ ( ອຸປະກອນນຳໃຊ້ໃນການສ້າງວີດີໂອ, ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງຟຣີ...) ! ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ, ເຊີນຊວນໃຫ້ບັນດາຊ່ຽວຊານ ມືອາຊີບ ແລະ ມືສະໝັກຫຼິ້ນ ຜູ້ທີ່ມັກຮັກໃນການສ້າງຮູບເງົາ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ເຂົ້າຮ່ວມປະກວດແຂ່ງຂັນວີດີໂອໂດຍການສ້າງວີດີໂອສັ້ນ 1 ນາທີ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ " ຕົວເມືອງ ". ຜູ້ທີ່ສົ່ງວີດີໂອເຂົ້າປະກວດຄັ້ງນີ້ອາດຈະເປັນນັກສຶກສາ, ຜູ້ກຳກັບວີດີໂອໜຸ່ມ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນໃນການສ້າງຮູບເງົາ. ແບບຟອມສະໝັກ...

ເທສະການປຶ້ມກາຕູນ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ !
ທ່ານມັກປື້ມກາຕູນບໍ່ ? ທ່ານມີຄວາມຊຳນານໃນດ້ານການແຕ້ມຮູບ, ຫຼື ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນດ້ານການແຕ້ມຮູບບໍ່ ? ມາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນການແຕ້ມຮູບນຳພວກເຮົາເດີ "#LeLaosDessine" "#ລາວແຕ້ມລາວ" : ພຽງແຕ່ໃຫ້ທ່ານແຕ້ມການຕູນຕໍ່ໃສ່ເລື່ອງໃຫ້ຄົບ 4 ຫ້ອງ, ຈາກ 2 ຫ້ອງທຳອິດແມ່ນແຕ້ມແລ້ວ. ມີ 3 ເລື່ອງ (ດ້ານລຸ່ມນີ້)ໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາ 1 ເລື່ອງ ! ວັນທີສົ່ງ : 23 ພະຈິກ 2020 ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ...

Conference
sgfjln