ງານມະຫາກຳດົນຕີ 2019

ຕັ້ງແຕ່ປີ 1981, ທຸກໆເດືອນ 6 ຫຼື ເດືອນມິຖຸນາ ຂອງທຸກປີ, ວັນດົນຕີ ຈະແມ່ນວັນນັດພົບ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມເອົານັກດົນຕຣີ ໃນທົ່ວໂລກ. ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນດົນຕີ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ກໍ່ແມ່ນ ກິດຈະກໍານັດພົບປະຈໍາປີ ຂອງ ນັກດົນຕຣີ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄົນທີ່ຮັກໃນສຽງດົນຕຣີ. ຫຼາຍວົງຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງໃນງານນີ້, ເຊິ່ງປີ 2019 ນີ້ ມີສີສັນທາງດົນຕີຈາກ ສີລະປິນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສຳລັບທ່ານ ໄດ້ຮັບຊົມ…