TV5 MONDE – Fashion Week

TV5 MONDE - Fashion Week 12/09/2022 - 07/10/2022 | 0 h 00

ໃນເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ເດືອນ ຕຸລາ, ເພີດເພີນກັບໂລກແຫ່ງແຟຊັ້ນ ຢູ່ ຊ່ອງໂທລະພາບ TV5MONDE !

ຫຼັງຈາກຈັດຢູ່ New York, Londres et Milan, ບັດນີ້ແມ່ນຮອບວຽນຂອງປາຣີ Paris ທີ່ໄດ້ຈັດງານແຟຊັນວີກທີ່ໂດ່ງດັງ, ງານ Paris Fashion Week ສາກົນ ເປັນງານທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ປີ 1973 ເປັນຕົ້ນມາ, ສັບປະດາແຫ່ງແຟຊັ້ນຂອງ ປາຣີ ໄດ້ນໍາສະເໜີໃຫ້ທົ່ວໂລກໄດ້ເຫັນສິ່ງໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງການຕັດຫຍິບແຟຊັ້ນ ຊັ້ນສູງ, ທີ່ພ້ອມຈະສວມໃສ່ ແລະ ແຟຊັ້ນຂອງຜູ້ຊາຍ. ມັນໄດ້ຮວບຮວມເອົາບັນດາຫ້າງຮ້ານເສື້ອຜ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ ລວມເຖິງ ນັກອອກແບບໄວໜຸ່ມທີ່ມີຜີມືທີ່ປາດຖະໜາຈະສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ໂຕເອງ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບທຸກລາຍກາຍຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບການອອກແບບແຟຊັ້ນ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ທາງຊ່ອງ TV5MONDE

ລິ້ງ : https://bit.ly/3RuNMy4TV5MONDE

ສະຖານທີ່