ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ສຳລັບໄວໜຸ່ມ

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ສຳລັບໄວໜຸ່ມ 01/01/2024 - 31/03/2024 | 9 h 00 - 19 h 30

#ເປີດເທີມໃໝ່

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ສຳລັບໄວໜຸ່ມທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແມ່ນມ່ວນຢ່າງແນ່ນອນ! ການຮຽນສອນ ແມ່ນເປີດຮັບສຳລັບທຸກຄົນ, ທຸກລະດັບ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ.

ຢ່າພາດກັບການຮຽນເທີມໃຫມ່ສຳຫລັບໄວຫນຸ່ມໃນເດືອນ ມັງກອນ 2024.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos