ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ 09/08/2021 - 30/09/2021 | 8 h 30 - 18 h 30

#Rentrée #Languefrancaise

ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ!

ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ.

ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ເທີມໃໝ່ : ເລີ່ມວັນທີ 14ກັນຍາ ຫາ11ທັນວາ 2021

  • ຫຼັກສູດຮຽນພາສາຝຣັ່ງ
  • ກຳນົດພຽງແຕ່ 15ຄົນຕໍ່່ຫ້ອງ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່

  • ວັອດແອັບ 020 559 448 19
  • accueil@if-laos.org

ຫຼວງພະບາງ

ເທີມໃໝ່ : ເລີ່ມວັນທີ 04 ກັນຍາ ຫາ 20 ພະຈິກ 2021

  • ຫລັກສູດການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ
  • ກຳນົດພຽງແຕ່ 12 ຄົນຕໍ່່ຫ້ອງ.

ເປີດລົງທະບຽນແລ້ວສຳລັບເທີມໃໝ່ທີ່ຈະມານີ້.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່

  • ວັອດແອັບ 020 91824931
  • ທາງເມວsecretariat.lpb@if-laos.org
ສະຖານທີ່
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang