[ FÊTE DE LA MUSIQUE – ງານວັນດົນຕີ ປະຈຳປີ 2022 ] – ປະກາດຮັບສະໝັກ !

[ FÊTE DE LA MUSIQUE - ງານວັນດົນຕີ ປະຈຳປີ 2022 ] - ປະກາດຮັບສະໝັກ ! 09/05/2022 - 31/05/2022 | 9 h 00 - 17 h 30

[ FÊTE DE LA MUSIQUE – ງານວັນດົນຕີ ປະຈຳປີ 2022 ]

ປະກາດຮັບສະໝັກ !

ທ່ານເປັນນັກຮ້ອງ, ດີເຈ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງດົນຕີບໍ່ ແລະ ທ່ານຕ້ອງການມາຫຼີ້ນດົນຕີສົດ ໃນງານວັນດົນຕີປະຈຳປີ 2022 ນີ້ບໍ່ ?

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກດົນຕີມືໃໝ່ ຫຼື ມືອາຊີບ, ທ່ານສາມາດສົ່ງວີດີໂອການສະແດງດົນຕີສົດຂອງທ່ານ ມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ fetedelamusique@if-laos.org ກ່ອນວັນອັງຄານ ທີ 31 ພຶດສະພາ ແລະ ລຸ້ນຮັບສິດຖືກຄັດເລືອກ ເພື່ອມາສະແດງຄອນເສີດໃຫຍ່ໃນວັນອັງຄານ ທີ 18 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ.

ທຸກລາຍລະອຽດ ແລະ ໃບສະໝັກຢູ່ທີ່ນີ້

ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານໂຊກດີ !

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos