TV5MONDE

TV5MONDE 12/01/2023 - 02/02/2023 | 0 h 00

ລາຍການໃໝ່ສຳລັບທ່ານ “Un Dimanche à la campagne” ທີ່ນຳສະເໜີໂດຍ Frédéric Lopez, ເຂົ້າສາຍໃນເດືອນມັງກອນນີ້ ທາງຊ່ອງ TV5MONDE Asie. ແຕ່ລະອາທິດ ພິທີກອນທີ່ມີຊື່ສຽງຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກ 3 ຄົນໃນທຸກໆທ້າຍອາທິດ. ເປັນຊ່ວງນອກເວລາເພື່ອພົບປະໂອ້ລົມກັນເລື່ອງຄວາມຮັກ, ມິດຕະພາບ, ຊີວິດ…
ພົບກັນໄດ້ທຸກໆວັນອາທິດທາງຊ່ອງ TV5MONDE ເພື່ອມາຮູ້ຈັກກັບບຸກຄະລິກນິໄສຂອງຄົນຝຣັ່ງໂດຍຜ່ານແຂກຮັບເຊີນພິເສດ. ຮັບສັນຍານຮັບຊົມໄດ້ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັນຍານຂອງທ່ານ ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງທີ່ apac.tv5monde.com. ມີກ້ອງຄຳບັນຍາຍເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ຝຣັ່ງ.

ສະຖານທີ່