ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ !

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ ! 07/07/2021 - 30/09/2021 | ຫມົດ​ມື້

ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ

ຫ້ອງສະໝຸດ : ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນຄານ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 9ມ ຫາ 1730, ວັນເສົາ ແຕ່ 9ມ ຫາ 16,

ຝ່າຍຕ້ອນຮັບ : ເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິການຊ່ວງພັກແລ້ງຈົນຮອດທີ 3 ກັນຍາ, ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ແຕ່ 9ມ ຫາ 1730

ຮ້ານອາຫາ ລາໂປສໂຕຣບ : ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 9ມ ຫາ 1600, ວັນເສົາແຕ່ ເວລາ 11ມ ຫາ 18

ການຮຽນການສອນ ແລະ ກິດຈະກຳດ້ານວັດທະນະທຳ ແມ່ນຈະກັບຄືນເປີດປົກກະຕິຫຼັງລັອກດາວແລ້ວ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos